Kvalitetom laboratorija smatra se njegova sposobnost da pruži točne, pouzdane rezultate u pravo vrijeme i po najboljoj cijeni, tako da liječnici mogu odrediti odgovarajući tretman za pacijente. Za postizanje ovog cilja nužna je implementacija sustava upravljanja kvalitetom. Ovaj pristup kontinuiranog poboljšanja rezultira primjenom organizacije koja omogućuje postizanje zadovoljstva korisnika laboratorija i usklađenosti sa zahtjevima.

MOOC "Upravljanje kvalitetom u laboratoriju medicinske biologije" ima za cilj:

  • Osvijestiti svo laboratorijsko osoblje o izazovima upravljanja kvalitetom,
  • Razumjeti unutarnje djelovanje standarda ISO15189,
  • Razumjeti metode i alate za postavljanje sustava upravljanja kvalitetom.

U ovoj obuci raspravljat će se o temeljima kvalitete te će se uz pomoć nastavnih videa ispitati utjecaj sustava upravljanja kvalitetom na sve procese koji se provode u laboratoriju. Uz ove resurse, povratne informacije sudionika iz laboratorija koji su implementirali sustav upravljanja kvalitetom poslužit će kao svjedočanstva za stjecanje konkretnog razumijevanja provedbe ovog pristupa, posebno u kontekstu zemalja u razvoju, kao što su Haiti, Laos i Mali.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

PROČITAJTE  Pauza za kavu: Međuljudska komunikacija