Kolektivni ugovori: godišnji bonus ovisno o prisutnosti osoblja

Zaposlenik je prisjetio suce industrijskog suda nakon njegova otkaza zbog ozbiljnog lošeg ponašanja 11. prosinca 2012. Osporio je svoj otkaz i također zatražio isplatu godišnjeg bonusa predviđenog primjenjivim kolektivnim ugovorom.

Što se prve točke tiče, djelomično je dobio svoj slučaj. Dapače, prvi su suci smatrali da činjenice koje se navode protiv zaposlenika ne predstavljaju ozbiljan prekršaj, već pravi i ozbiljan razlog za otkaz. Stoga su osudili poslodavca da mu isplati iznose za koje je zaposlenik bio uskraćen zbog kvalifikacije težeg prekršaja: zaostalu plaću za vrijeme čekanja na radu, kao i iznose na ime naknade za otkaz i otpremnine.

U drugoj točki suci su odbili zahtjev zaposlenice smatrajući da potonja ne ispunjava uvjete za dobivanje nagrade. Predviđeno je to Kolektivnim ugovorom za trgovinu na malo i veliko pretežno hranom (čl. 3.6.)…

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

PROČITAJTE  Baza podataka Excel PowerUser - Izbacite glavu iz vode