repons lan se wi, se yon rapò ki trase pa titè a ansanm ak benefisyè a.
Balans sa a ta dwe pèmèt detèmine si li nesesè pou bay nouvo enstalasyon oswa mobilizasyon yon lòt aparèy PDP pou egzanp.

Li raple/klarifye modalite pratik nan jijman an sipèvize (objektif, dat kòmansman ak dat fen, òganizasyon tan travay la, si jijman sipèvize a te fèt sou pozisyon inisyal la oswa sou yon lòt pozisyon, sektè aktivite konsène a, non titè a nan konpayi an ak pozisyon li, travay yo. fèt pandan peryòd la ak obsèvasyon yo, faktè ki fasilite retounen nan travay ak faktè ki limite li, bezwen yo pou ajisteman: teknik, òganizasyonèl, imen, nan fòmasyon oswa lòt).

Yo voye rapò a bay doktè travay patwon an, nan sèvis sosyal asirans sante a ak nan òganizasyon plasman espesyalize ki responsab pou sipòte ak kenbe moun andikape yo nan travay, tankou Cap emploi, si sa aplikab.