Nenpòt aksidan nan travay ki rive pandan jijman sipèvize a kouvri pa fon asirans sante prensipal oswa fon sekirite sosyal jeneral, selon ka a. Kidonk, nan kontèks sa a, se CPAM oswa CGSS ki pote kontribisyon an. Kontribisyon an fiks ak ekivalan a kontribisyon yo bay pou stajye nan fòmasyon pwofesyonèl.

Deklarasyon aksidan travay la ranpli pa konpayi kote tès sipèvize a fèt. Kòd risk konpayi an te antre nan dwe kòd risk sa a: 85.3 ha.