Anpil bezwen yo te idantifye pa CPNEF la men de tèm yo esansyèl epi yo sijè a nan sipò imedyat (Faz 1).

1. nan fas a fas rekòmanse fòmasyon. Li nan sou:

akeyi piblik la ak referans a pwojè estrikti a nan entegre "jès baryè" ak mezi "distans fizik", asire sekirite anplwaye yo, volontè yo ak itilizatè yo, nan liy ak aktivite yo ak respè prensip entèvansyon estrikti yo.

Atansyon yo pral peye piblik la, espesyalman timoun ak adolesan, ki moun ki ka poze kesyon, epi prezante konsekans moral ak emosyonèl akòz kontèks kote yo te fè prizon an.

aplike pwojè estrikti a pandan y ap adapte posture yo nan moun ki enplike nan pedagojik la fas-a-fas, osi byen ke apwòch pedagojik yo pandan tan aktivite ak odyans yo akeyi yo.

2. Fòmasyon jesyon ekip nan yon kontèks devlopman enpòtan nan teletravay oswa reouvè nan aktivite, men tou nan "repo tanporè" ak anviwònman pwofesyonèl la pou anplwaye yo nan pasyèl chomaj / sispann imilyan: animasyon nan ekip, swivi nan reyalizasyon yo, kominikasyon, antretyen nan Jwenti nan ekip la ak