Resous sa yo pral Se poutèt sa vize a moun ki enplike nan asosyatif ak touris fanmi ki gen vokasyon se ankouraje entegrasyon an nan popilasyon vilnerab ak aksè yo nan vakans, osi byen ke antretyen nan aktivite nan zòn patikilyèman riral yo.

Dapre Ministè Ekonomi an, Fon TSI "pral pwolonje entèvansyon li yo nan envestisman ekite nan konpayi asosyasyon, pa definisyon san aksyonè. Li pouvwa entèvni nan finansman an nan enfrastrikti byen imobilye, epi, sou yon baz ka-pa-ka, envestisman sipò nan operasyon ".

Pou dosye a yo dwe kalifye pou fon an TSI, operatè pa dwe gen ase kapital ekite konvenk bank patnè bay prè adisyonèl. Yo dwe dakò tou pou angaje yo nan aranjman pou òganize diferansyasyon ant pwopriyetè byen imobilye ak operasyon.