Modèl lèt demisyon pou depa nan fòmasyon-LIVRE CHOFÈ

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Chè [non manadjè],

M ap ekri w pou m enfòme w ke mwen pral demisyone nan pozisyon mwen kòm chofè livrezon ak [non konpayi an]. Desizyon mwen an motive pa dezi mwen swiv yon fòmasyon nan lojistik, nan lòd yo devlope konpetans mwen ak jwenn nouvo konesans pou reponn a devlopman mache.

Pandan ane mwen ak konpayi an, mwen te akeri yon eksperyans solid nan livrezon pasèl, satisfè dat limit livrezon ak kominike ak kliyan. Sepandan, mwen konvenki ke fòmasyon nan lojistik pral pèmèt mwen apwofondi konesans mwen ak amelyore konpetans mwen nan pwofesyon mwen.

Mwen ta renmen remèsye ou pou tout opòtinite ou ban mwen yo, ak pou konfyans ou te mete nan mwen. Mwen pare pou m respekte avi [precize longè avi a] epi fè tout efò pou m asire yon tranzisyon san pwoblèm pou ranplasman mwen an.

Mwen rete a dispozisyon ou pou nenpòt kesyon oswa pou òganize yon reyinyon pou diskite sou demisyon mwen ak pwochen pwojè pwofesyonèl mwen yo.

Tanpri aksepte, Mesye/Madanm, ekspresyon sa ki pi bon mwen yo.

 

[Komino], 29 janvye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje “Modèl-de-lèt-demisyon-pou-depa-nan-formation-DRIVER-LIVREUR.docx”

Model-of-resignation-let-for-departure-in-training-DRIVER-LIVREUR.docx – Telechaje 4281 fwa – 16,06 KB

 

Egzanp Lèt Demisyon pou Opòtinite karyè ki pi wo peye - CHOFÈ LIVRAY

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

Mwen soumèt demisyon mwen kòm yon chofè livrezon pou konpayi an [Non konpayi an], ak avi nan [nimewo] semèn, ki pral kòmanse nan [dat depa].

Pandan ane mwen ak konpayi ou a, mwen te gen opòtinite pou jwenn yon eksperyans solid nan livrezon machandiz atravè vil la, osi byen ke nan jesyon lojistik ak entèraksyon ak kliyan. . Sepandan, dènyèman mwen te resevwa yon òf travay ak yon opòtinite salè ki pi wo ke mwen pa ka refize.

Mwen vle remèsye ou pou opòtinite ou te ban mwen pandan tan mwen ak konpayi an, e mwen espere travay avèk ou pou asire yon tranzisyon lis. Si ou bezwen èd mwen pou fòme siksesè mwen an epi ede l jwenn bi li, mwen pare pou m ede nan nenpòt fason posib.

Tanpri aksepte, Madam, Mèt, pi bon respè mwen yo.

 

  [Komino], 29 janvye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje “Modèl-lèt-demisyon-pou-opòtinite-karyè-peye-pi wo-delivery-DRIVER.docx”

Model-of-resignation-letter-for-better-paid-career-opportunity-DELIVERY-DRIVER.docx – Telechaje 4288 fwa – 16,05 KB

 

Egzanp lèt demisyon pou rezon fanmi oswa rezon medikal - LIVRAISON DRIVER

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Chè [non patwon an],

Se avèk anpil lapenn mwen ekri pou m fè w konnen desizyon m pou m demisyone nan pozisyon m antanke chofè livrezon nan [non konpayi an]. Desizyon sa a te pran akòz sikonstans familyal konvenyan ki mande pou m demenaje nan yon lòt vil.

Mwen ta renmen remèsye tout ekip [non konpayi an] pou opòtinite aprantisaj ak eksperyans mwen te genyen isit la. Atravè travay sa a, mwen te kapab devlope konpetans mwen nan kondwi, jesyon envantè ak relasyon kliyan. Konpetans sa yo pral trè itil pou mwen nan pwochen pwojè pwofesyonèl mwen yo.

Mwen dispoze ede fòme siksesè mwen an epi bay nenpòt lòt asistans ou ka bezwen.

Dat depa mwen an pral [dat depa]. Mwen pral respekte peryòd avi [kantite semèn/mwa] jan sa endike nan kontra travay mwen an.

Tanpri aksepte, Mesye/Madanm, ekspresyon sa ki pi bon mwen yo.

 

 [Komino], 29 janvye 2023

   [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje “Modèl-lèt-demisyon-pou-fanmi-oswa-rezon-medikal-DELIVERY-DRIVER.docx”

Modèl-lèt-demisyon-pou-fanmi-oswa-rezon-medikal-DRIVER-LIVREUR.docx – Telechaje 4358 fwa – 16,16 KB

 

Benefis ki genyen nan ekri yon bon lèt demisyon

Lè ou demisyone, ekri yon bon lèt demisyon kapab yon pati enpòtan nan kenbe yon relasyon travay pozitif ak anplwayè ou. Nan atik sa a, nou pral gade sou benefis ki genyen nan ekri yon bon lèt demisyon ak ki jan ou kapab ekri youn.

Evite malantandi

Ekri yon bon lèt demisyon sa ede evite malantandi ant ou menm ak patwon ou. Li endike klèman ke w ap demisyone nan pozisyon ou epi li presize dat ki demisyon w ap anvigè. Sa pèmèt patwon w lan planifye sa k ap vini an san konfizyon oswa sipriz.

Kenbe repitasyon pwofesyonèl ou

Ekri yon lèt demisyon kòrèk ka ede prezève repitasyon pwofesyonèl ou. Lè w kite nan yon fason pwofesyonèl, ou montre ke ou se yon anplwaye serye ak angaje. Li ka ede w kenbe yon bon repitasyon nan domèn ou epi louvri pòt pou opòtinite nan lavni.

Fasilite tranzisyon an

Ekri yon bon lèt demisyon kapab tou fasilite tranzisyon an pou ranplasman w la. Lè w eksprime angajman w pou fasilite yon tranzisyon lis, ou ka ede anplwayè w jwenn ak fòme yon ranplasman apwopriye pou pozisyon w. Sa a ka ede asire yon tranzisyon lis epi evite dezòd biznis.