Le refèr andikap se patwon an enfòme òganizasyon vizit sa a epi li ka patisipe si anplwaye a aksepte. Li pap kapab ale nan entèvyou medikal la ak egzamen medikal anplwaye a, men sèlman diskisyon yo konsènan nenpòt mezi endividyèl pou ajisteman, adaptasyon oswa transfòmasyon nan pozisyon an ak / oswa orè.