Pakè jou: anplwaye otonòm nan òganizasyon orè yo

Pake nan jou sou ane a ka konkli pa:

anplwaye jesyon ki, nan sèten kondisyon, gen otonomi nan òganizasyon an nan orè yo; ak anplwaye ki gen tan travay pa ka detèmine epi ki gen otonomi reyèl nan òganizasyon an nan orè yo.

Anplwaye sa yo sou pousantaj anyèl la fiks nan jou yo pa sijè a konte nan tan an k ap travay nan èdtan, ni nan maksimòm chak jou yo ak chak semèn èdtan k ap travay.

Lè anplwaye sa yo entegre nan yon orè ki mande prezans yo nan konpayi an, yo pa ka konsidere yo kòm ekzekitif / anplwaye endepandan ak Se poutèt sa sijè a yon akò anyèl pousantaj fiks nan jou. Pratik sa a, dapre Tribinal la nan kasasyon, se nan kontradiksyon ak nosyon de fondasyon otonòm.

Pa, ou pa ka enpoze fant tan sou anplwaye sou yon pake jou.

Si ou enpoze èdtan sou anplwaye sou yon baz chak jou, yo pa ka konsidere kòm anplwaye endepandan. Yo se anplwaye entegre sijè a èdtan kolektif k ap travay ak aranjman siplemantè.

Kòm yon rapèl, ...