Konje maladi: sispansyon kontra travay la

Konje maladi a sispann kontra travay la. Anplwaye a pa bay travay li ankò. Si li satisfè kondisyon yo pou dwa, fon asirans sante prensipal la peye chak jou benefis sekirite sosyal (IJSS). Ou ka oblije tou peye l 'salè adisyonèl:

swa nan aplikasyon Kòd Travay la (atizay L. 1226-1); swa nan aplikasyon akò kolektif ou an.

Yon absans akòz maladi Se poutèt sa gen konsekans sou etablisman an nan fich la, an patikilye si wi ou non ou pratike antretyen salè.

Menm si kontra travay yon anplwaye sou konje maladi sispann, lèt la dwe konfòme li avèk obligasyon lye nan kontra travay li. Pou li, sa vle di respekte yon obligasyon lwayote.

Konje maladi ak respè pou devwa lwayote

Anplwaye konje a pa dwe fè patwon li mal. Se konsa, si anplwaye a echwe pou pou ranpli obligasyon ki rive nan pèfòmans lafwa nan kontra travay li, ou gen anpil chans ...