Revokasyon: definisyon

Gen de fòm revokasyon:

revokasyon disiplinè; revokasyon konsèvatwa a.

Revokasyon disiplinè se yon sanksyon disiplinè. Kontra travay la sispann pandan plizyè jou. Anplwaye a pa vini nan travay epi li pa peye.

Nan yon sitiyasyon konsa, revokasyon an dwe gen ladan yon dat kòmansman ak yon fen.

Revokasyon pwoteksyon an pèmèt yon sispansyon imedyat nan kontra travay la annatant yon sanksyon final, pwosedi a ki mande pou yon sèten tan.

Revokasyon Conservatory ki te swiv pa yon revokasyon disiplinè

Revokasyon konsèvatwa a kapab lakòz:

pran yon sanksyon limyè apre eksplikasyon konvenkan pa anplwaye a nan konpòtman defo l '(avètisman, elatriye) oswa menm pa gen okenn sanksyon; yon transfòmasyon nan yon revokasyon disiplinè (pa nesesèman nan yon dire ekivalan); pran yon sanksyon pi lou: transfè disiplinè, degradasyon, oswa menm ranvwa.

repons lan se wi, ou ka vire yon revokasyon konsèvatwa nan yon revokasyon disiplinè.

Ou ka deside pwononse yon revokasyon disiplinè kòm yon sanksyon pandan ke anplwaye a te mete nan