Nan opinyon syantifik ak teknik sa a, ANSSI fè rezime diferan aspè ak defi nan menas pwopòsyon an sou sistèm kriptografik aktyèl yo. Apre yon brèf apèsi sou kontèkse nan menas sa a, dokiman sa a prezante yon planifikasyon pwovizwa pou migrasyon nan kriptografi apre pwopòsyon, sa vle di rezistan nan atak yo ke Aparisyon nan gwo òdinatè pwopòsyon ta fè posib.

Objektif la se pou antisipe menas sa a pandan y ap evite nenpòt regresion nan rezistans nan atak ki ka reyalize pa mwayen òdinatè aktyèl konvansyonèl yo. Avi sa a gen pou objaktif pou bay manifakti yo gidans ki devlope pwodwi sekirite epi pou dekri enpak migrasyon sa a sou jwenn viza sekirite ANSSI bay.

Estrikti dokiman Kisa yon òdinatè pwopòsyon ye? Menas kwantik: ki sa ki ta enpak sou enfrastrikti dijital aktyèl yo? Menas pwopòsyon: ka kriptografi simetrik Poukisa yo ta dwe pran an konsiderasyon menas pwopòsyon jodi a? Èske distribisyon kle pwopòsyon ta ka yon solisyon? Ki sa ki se kriptografi pòs-quantum? Ki diferan algoritm apre pwopòsyon yo? Ki patisipasyon Lafrans devan menas pwopòsyon an? Èske estanda NIST nan lavni ap ase matirite