Mesye, Madam, Dam, Mesye, Chè Mesye, Chè kòlèg... Sa yo se tout fòmil politès ak ki posib yo kòmanse yon imèl pwofesyonèl. Men, kòm ou konnen, moun k ap resevwa a se faktè ki pral detèmine fòmil la yo sèvi ak. Èske w ta renmen konnen kòd koutwazi yo pou w pa peye pri pou yon kominikasyon ki echwe? Sètènman. Atik sa a se pou ou nan ka sa a.

Fòmil apèl: ki sa li ye?

Apèl la oswa apèl la se yon bonjou ki kòmanse yon lèt oswa yon imèl. Sa depann de idantite ak estati moun k ap resevwa a. Li jwenn kont maj gòch la. Jis anvan apèl la, gen tou yon pati ki rele zetwal la.

Fòm apèl: Kèk règ jeneral

Yon fòmil apèl mal metrize ka konpwomèt tout kontni imel la ak diskredite moun k la.

Pou kòmanse, ou dwe konnen ke fòm apèl la pa gen okenn abrevyasyon. Sa vle di abbreviyasyon tankou "Mr." pou Mesye oswa "Madanm" pou Madam, yo dwe evite. Pi gwo erè a se ekri "Mr" kòm yon abrevyasyon fraz politès "Monsieur".

Li se vre yon abrevyasyon angle nan mo Monsieur la. "M." se pito abreviyasyon ki kòrèk la an franse.

Anplis de sa, li ta dwe sonje ke yon fraz politès toujou kòmanse ak yon lèt majiskil. Yon vigil imedyatman swiv. Sa a se sa pratik ak kòd koutwazi rekòmande.

Ki fòm apèl pou itilize?

Gen plizyè fòm apèl. Nou ka site pami sa yo:

 • Mèt,
 • Madam,
 • Madame, Monsieur,
 • Mesye dam,

Fòmil apèl "Madam, Mesye" yo itilize lè ou pa konnen si moun k ap resevwa a se yon gason oswa yon fanm. Kòm pou fòmil la Dam ak Mesye, li se tou itilize lè piblik la se byen divès.

Espesyalite fòmil sa a se ke li ka ekri sou menm liy oswa sou de liy diferan pandan y ap sipèpoze mo yo, sa vle di nan mete mo yo youn anba lòt.

Diferan fòmil apèl ki ka itilize:

 • Chè Mesye,
 • Chè Kolèg,
 • Madam Prezidan ak zanmi chè,
 • Doktè ak zanmi chè,

Anplis, lè moun ki adrese a egzèse yon fonksyon byen koni, koutwazi mande pou yo mansyone li nan fòm apèl la. Men ki jan nou jwenn sèten fòmil apèl, tankou:

 • Madam Direktè,
 • Minis,
 • Mesye Prezidan
 • Msye Komisyoner

Ki fòm apèl pou yon koup?

Pou ka yon koup, nou ka itilize fòm apèl Madam, Mesye. Ou gen tou posiblite pou endike premye ak siyati tou de gason an ak fanm nan.

Se konsa, nou jwenn fòmil apèl sa yo:

 • Mr Paul BEDOU ak Madan Pascaline BEDOU
 • Mesye ak Madan Paul ak Suzanne BEDOU

Remake byen ke li posib pou mete non madanm nan anvan oswa apre non mari a.