Ou te resevwa yon imèl envitasyon nan yon reyinyon epi ou vle konfime prezans ou. Nan atik sa a, nou di ou poukisa li enpòtan pou reponn a envitasyon an konfime prezans ou, ak kouman ou ka fè li nan fòm kòmsadwa.

Anonse patisipasyon ou nan yon reyinyon

Lè ou resevwa yon envitasyon nan yon reyinyon, moun ki voye l 'ba ou ka mande konfimasyon ekri nan prezans ou nan reyinyon sa a. Si nan sèten ka, konfime prezans ou a pa mande, li rekòmande fè li de tout fason.

Vreman vre, yon reyinyon ka konplèks pou òganize, sitou lè ou pa konnen egzakteman konbyen moun ki pral patisipe. Lè ou konfime prezans ou, non sèlman ou pral fè preparasyon òganizatè a travay pi fasil, men ou pral asire tou ke reyinyon an efikas, pa twò lontan epi adapte ak kantite patisipan yo. Li pa janm bèl dechè 10 minit nan kòmansman yon reyinyon ajoute chèz oswa ale nan réimprimer dosye!

Sonje tou pa rete tann twò lontan anvan ou reponn, menm si se vre ke ou pa pral toujou kapab konfime disponiblite ou imedyatman. Pi bonè konfimasyon an fèt, plis li fasilite òganizasyon reyinyon an (yon reyinyon pa ka òganize nan dènye moman an!).

Kisa yon imèl konfimasyon prezans reyinyon ta dwe genyen?

Nan yon imèl konfimasyon reyinyon, li enpòtan pou mete eleman sa yo:

  • Mèsi pou moun li envitasyon
  • Klèman anonse prezans ou
  • Montre patisipasyon ou lè ou mande si gen bagay pou prepare anvan reyinyon an
READ  Diferansye yon imèl pwofesyonèl ak yon lèt

Isit la se yon modèl imèl pou swiv anonse patisipasyon ou nan yon reyinyon.

Sijè: Konfimasyon patisipasyon mwen nan reyinyon an nan [dat]

Sir / Madam,

Mwen remèsye ou pou envitasyon ou nan reyinyon an sou [objektif reyinyon an] ak kè kontan konfime prezans mwen nan [dat] nan [tan].

Tanpri, kite m konnen si gen nenpòt atik pou prepare pou reyinyon sa a. Mwen rete nan jete ou pou nenpòt ki plis enfòmasyon sou sijè sa a.

Bien kordyalman,

[Siyati]