A tan pasyèl: dire mwens pase dire legal la oswa kontra

Kontra a tan pasyèl travay se yon kontra ki bay pou yon peryòd k ap travay mwens pase dire legal la nan 35 èdtan pou chak semèn oswa dire a fiks pa akò kolektif (branch oswa akò konpayi) oswa dire ki aplikab k ap travay. Nan konpayi ou si dire a se mwens pase 35 èdtan.

Anplwaye a tan pasyèl yo ka oblije travay pi lwen pase tan travay yo prevwa nan kontra travay yo. Nan yon sitiyasyon konsa, yo travay lè siplemantè.

Siplemantè se èdtan yo travay pa anplwaye a plen tan pi lwen pase dire legal la nan 35 èdtan oswa dire a ekivalan nan konpayi an.

Anplwaye a tan pasyèl ka travay plis èdtan nan limit la:

1/10 nan tan travay chak semèn oswa chak mwa yo prevwa nan kontra travay yo; oswa, lè yon akò kolektif pwolonje branch oswa akò oswa yon konpayi oswa akò etablisman otorize li, 1/3 nan peryòd sa a.

 

 

Kontinye li atik la sou sit orijinal la →

READ  Japonè: ekspresyon senp ak onomatopeya