Akò Kolektif: ki salè pou anplwaye ki sou konje matènite?

Konje matènite gen yon enpak sou salè anplwaye a. Nan sans sa a, akò kolektif ki aplikab la ka mande patwon an kenbe salè li.

Lè sa a, kesyon an rive sou ki eleman nan salè yo ta dwe konsève pandan peryòd sa a, ak an patikilye bonis ak lòt gratuits.

Isit la, tout bagay depann sou nati a nan prim lan. Si se yon bonis ki gen peman lye ak yon kondisyon prezans, absans anplwaye a nan konje matènite otorize patwon an pa peye li. Yon sèl kondisyon, sepandan: tout absans, kèlkeswa orijin yo, dwe lakòz yo pa peye bonis sa a. Sinon, anplwaye a ta ka envoke diskriminasyon akòz gwosès li oswa matènite li.

Si peman an nan bonis sijè a pèfòmans nan yon sèten travay, ankò, patwon an pa ka peye li bay anplwaye a nan konje matènite. Men, fè atansyon, paske jij yo sevè sou zafè a.

Kidonk, prim lan dwe:

dwe sijè a patisipasyon aktif ak efikas nan anplwaye nan sèten aktivite; pou reponn a ...