Akò Kolektif: yon patwon ki pa respekte dispozisyon ki nan kontra modile sou travay a tan pasyèl

Sistèm a tan pasyèl modulation fè li posib pou adapte tan travay yon anplwaye a tan pasyèl selon peryòd segondè, ba oswa nòmal aktivite konpayi an pandan ane a. Malgre ke sistèm sa a pa ka aplike ankò depi 2008 (lwa No 2008-789 nan 20 out 2008), li toujou konsène sèten konpayi ki kontinye aplike yon akò kolektif pwolonje oswa yon akò konpayi konkli anvan dat sa a. Pakonsekan lefèt ke sèten diskisyon sou sijè sa a kontinye leve devan Lakou Kasasyon an.

Dènye ilistrasyon ak plizyè anplwaye, distribitè jounal sou kontra a tan pasyèl modil, ki te sezi tribinal endistriyèl la pou mande, an patikilye, rekalifikasyon nan kontra yo nan kontra pèmanan aplentan. Yo te kenbe ke patwon yo te redwi tan aktyèl travay yo, e ke sa a te pi gran pase kantite èdtan adisyonèl otorize pa akò kolektif la (sa vle di 1/3 nan èdtan yo kontra).

Nan ka sa a, se te akò kolektif pou konpayi distribisyon dirèk ki te aplike. Li endike konsa:
« Lè w ap pran an kont spesifik yo nan konpayi yo, chak semèn oswa chak mwa èdtan yo k ap travay ...