Akò kolektif: yon akò konpayi ki redui peman dispans lan nan ka ta gen enkapasite

Yon anplwaye, ajan komèsyal nan yon konpayi avyon, yo te ranvwaye pou enkapasite ak enposib pou reklasifikasyon.

Li te sezi prud'hommes yo pou yo te ka raple peman dispans.

Nan ka sa a, te gen yon akò konpayi mete an plas yon revokasyon revokasyon, kantite lajan an nan ki diferan selon rezon ki fè yo pou lekòl lage pi a:

  • si anplwaye a te ranvwaye pou yon rezon ki pa te disiplinè oswa ki pa gen rapò ak enkapasite, akò a te bay ke kantite maksimòm peman an te kapab rive jiska 24 mwa salè;
  • an lòt men an, si anplwaye a te ranvwaye, swa pou move konduit oswa pou enkapasite, akò konpayi an refere li a akò kolektif la pou anplwaye tè nan konpayi transpò lè (atizay 20), ki limit peman an 18 mwa salè.

Pou anplwaye a, ki te eskli nan plafon 24 mwa ki te prevwa pa...