Kominikasyon se yon eleman esansyèl pou siksè nan lavi; li enpòtan nan tout aspè nan lavi, soti nan travay nan lavi pèsonèl ak lavi sosyal. Kominikasyon efikas esansyèl pou siksè nan nenpòt domèn. La kominikasyon ekri ak oral se yon pati esansyèl nan kominikasyon. Si ou kapab kominike efektivman ni aloral ni alekri, w ap kapab reyalize objektif ou pi fasil. Nan atik sa a, nou pral ba ou konsèy pou amelyore kominikasyon ekri ak oral ou.

Amelyore kominikasyon ekri ou

Kominikasyon ekri se yon pati enpòtan nan kominikasyon. Ekri se nòmalman fason ki pi komen pou transmèt enfòmasyon. Pou amelyore kominikasyon ekri ou, premye etap la se asire w ke ou klè ak kout. Ou ta dwe evite fraz ki twò long ak mo konplike. Ou bezwen asire w ke mesaj ou a klè ak konprann.

Apre sa, ou bezwen asire w òtograf ak gramè w yo kòrèk. Si ou pa konnen kijan pou eple yon mo oswa yon fraz kòrèkteman, gade li epi li sou li. Sèvi ak zouti tankou chèk òtograf ak diksyonè pou asire w ke mesaj ou a ekri kòrèkteman.

Lè w ap ekri yon mesaj, eseye otank posib pou itilize yon ton pozitif ak pwofesyonèl. Ou bezwen asire w ke mesaj ou a se kout epi byen ekri. Ou ta dwe tou asire w ke ou se politès ak respè nan kominikasyon ou.

Amelyore kominikasyon oral ou

Kominikasyon oral se yon pati enpòtan nan kominikasyon. Lè w kominike aloral, ou dwe asire w ke mesaj ou a klè ak konprann. Premye etap la se asire w ke w ap pale nan yon volim apwopriye. Ou bezwen asire w ke lòt pati a ka tande ou.

Apre sa, ou bezwen asire w ke ou pale dousman ak klè. Ou bezwen asire w ke ou byen eksprime mo ou yo. Ou ta dwe tou asire w ke ou se politès ak respè nan kominikasyon ou.

Finalman, ou bezwen asire w ke w ap koute ak anpil atansyon lè yon moun ap pale avèk ou. Ou ta dwe asire w tou ou pare pou reponn kesyon epi bay plis enfòmasyon si sa nesesè.

Amelyore kominikasyon jeneral ou

Lè ou kominike, ou bezwen asire w ke ou klè ak kout. Ou bezwen asire w ke ou koute ak anpil atansyon epi pale dousman ak klè. Ou ta dwe tou asire w ke ou se politès ak respè nan kominikasyon ou.

Ou ta dwe tou asire w ke ou itilize yon ton pozitif ak pwofesyonèl. Ou bezwen reflechi sou mesaj ou anvan ou di li oswa ekri li. Ou bezwen asire w ke mesaj ou a klè ak konprann.

konklizyon

Kominikasyon esansyèl pou siksè nan lavi. Kominikasyon ekri ak oral se yon pati esansyèl nan kominikasyon sa a. Si ou kapab kominike efektivman ni aloral ni alekri, w ap kapab reyalize objektif ou pi fasil. Nan atik sa a, nou te bay konsèy pou amelyore kominikasyon ekri ak oral ou. Nou espere konsèy sa yo pral ede w amelyore kominikasyon ekri ak oral ou.