Men dezyèm videyo sou lonbraj la, sonje? Se yon gwo teknik ki konsiste de repete mo pou mo ak menm entonasyon sa yon moun ki pale natif natal di. Se konsa, ou ka fè lonbraj oswa teknik jako a ak anpil bagay: yon chante, yon pasaj nan yon fim, yon diskou, videyo mwen yo! Chwa a trè laj, ou jis bezwen gen transcription a avèk ou, koute epi repete, se tout! Ki sa ki itilize lonbraj? li sèvi pou travay sou pwononsyasyon ou men se pa sa sèlman, li pèmèt ou tou travay sou entonasyon, ou ka travay sou vokabilè tou lè w aprann nouvo mo. Ou ka travay tou sou estrikti fraz la, wè ki jan li konstwi oralman. Li se yon sous inépuizabl nan benefis nan aprantisaj, mwen asire w. Si ou pwogrese aloral, ou gen plis konfyans, sa pèmèt ou gen plis motivasyon pou aprann plis epi ou pwogrese plis toujou, se yon sèk vètye 🙂 Donk pare pou lonbraj avè m '?

Kèk etap pou swiv:

Etap 1: koute

Etap 2: koute epi repete tankou yon jako fraz pa fraz

Etap 3: Koute tout tèks la epi repete tout tèks la epi anrejistre tèt ou repete etap 2 ak 3 otan ou bezwen. Se nan repetisyon w ap reyisi amelyore fason w pale.

Kontinye li atik la sou sit orijinal la →