Sèvi ak mo kle pou rafine rechèch ou an

Pou limite rechèch ou an pou imèl nan Gmail, sèvi ak mo kle ki separe ak espas. Sa a di Gmail pou chèche mo kle separeman, ki vle di ke tout mo kle yo dwe prezan nan imèl la pou li parèt nan rezilta rechèch la. Gmail ap chèche mo kle nan sijè a, kò mesaj la, men tou nan tit la oswa kò atachman yo. Anplis, gras a yon lektè OCR, mo kle yo pral menm detekte nan yon imaj.

Sèvi ak rechèch avanse pou yon rechèch menm pi presi

Pou yon rechèch menm pi presi nan imèl ou nan Gmail, sèvi ak rechèch la avanse. Aksede karakteristik sa a lè w klike sou flèch ki adwat ba rechèch la. Ranpli kritè tankou moun k ap resevwa oswa moun k ap resevwa, mo kle nan sijè a, kò mesaj la, oswa atachman, ak esklizyon. Sèvi ak operatè tankou "mwens" (-) pou eskli yon mo kle, "sitasyon" ("" ") pou chèche yon fraz egzak, oswa "mak kesyon" (?) pou ranplase yon sèl karaktè.

Men videyo "Kijan pou fè rechèch nan imèl ou yo avèk efikasite nan Gmail" pou plis eksplikasyon pratik.

 

READ  Men gid nou sou fason pou fè yon kesyonè sou Word