Objektif kou sa a se prezante etid achitekti nan tout divèsite matyè yo anseye yo, ansanm ak pwofesyon achitekti yo nan plizyè aspè yo.

Anbisyon li se ede elèv segondè yo konprann pi byen domèn sa a pou yo ka angaje yo nan li ak konesans konplè sou reyalite yo. Li pral bay etidyan achitekti kle yo pou yo fòme pwojè pwofesyonèl yo. Kou sa a fè pati yon seri MOOC oryantasyon yo rele ProjetSUP.

Kontni yo prezante nan kou sa a se pwodwi pa ekip ansèyman nan edikasyon siperyè an patenarya ak Onisep. Se konsa, ou ka asire w ke kontni an se serye, ki te kreye pa ekspè nan domèn nan.