Yon bèl ti animasyon mouvman makèt-tematik nan PowerPoint. Pou repwodui tout bagay sa yo ou gen dwa a yon tòn konsèy. Yon bon fason pou estoke sou bon lide pou pwochen glisad ou yo. Pran opòtinite pou revize eleman divès kalite yon bon prezantasyon nan rès atik la.

Prepare estrikti prezantasyon w lan davans

Lè moun yo ale nan ranmase ale nan prezantasyon ou. Yo pa pral vini al gade bèl foto. Yo gen travay e sètènman pa gen tan gaspiye. Ou dwe Se poutèt sa byen prepare mesaj la ou vle transmèt. Yon plan detaye ki presize sekans sijè ou pral diskite ak lòd enpòtans yo se yon avantou esansyèl.

Asire konsistans prezantasyon ou an

Avèk yon lide klè sou fason entèvansyon ou ap dewoule nan tèt ou. Li esansyèl pou ou tcheke konsistans la tou de sou sibstans la ak sou fòm lan nan tout la. Si chak glise sèvi ak yon font diferan ak koulè. Kit ou di mo kontradiktwa oswa konplètman dezobeyi, akimilasyon ti erè ap voye tounen yon imaj amatè. Lè nou konsidere ke, sou kontrè a, yon gwoup glisad respekte menm charter grafik la gen yon deklarasyon lineyè ak byen ilistre. Ap pwouve metriz pafè ou nan sitiyasyon an.

Sèvi ak medya yo byen

Itilize san depase, Animations ak bèl foto ka kenbe odyans ou reveye. Sepandan, pran prekosyon ak egzajerasyon nan zòn sa a. Dyapozitiv anbeli ak foto piman dekoratif ki pa ajoute anyen. Mizik fim nan mitan yon prezantasyon pou mete aksan sou yon detay ensiyifyan. Tout bagay sa yo ka pran kòm yon mank de gravite. Sonje byen ke yon foto pi bon pase mil mo e li pi bon pou kenbe li senp. Prezantasyon an dwe baze sou entèvansyon oral ou. Dyapozitiv yo la pou sipòte ou epi ilistre pwen ou.

Sèvi ak sous ki enpòtan yo

Lè ou pale sou yon nimewo oswa enfòmasyon, li esansyèl ke nou konnen orijin nan quote ou. Sa ap pèmèt moun k ap koute ou yo egzamine verasite enfòmasyon ou ba yo a. Rigorite a ak gravite nan travay ou pa ka kesyone. Kredibilite ou ap soti pi fò. Ou pa pral konfonn ak moun ki jete nimewo oswa di bagay verifye, charlatans yo.

Fè repetisyon prezantasyon ou anvan Jounen-D

Adapte repetisyon ou yo ak defi prezantasyon ou dwe bay la. Pou yon reyinyon rapid ak kòlèg li yo, tès woutin senp yo ap sifi. Nan lòt men an, sou yon sijè ki gen konsekans grav nan evènman an nan yon erè. Ou dwe evite tout neglijans, sof si ou aksepte konsekans yo. Pa gen okenn kesyon de ka akonpli devan yon kliyan oswa yon manadjè ke youn nan tit ou pa parèt. Ki kote ou janm bliye spellcheck tout tèks ou yo. Tout bagay dwe tcheke davans.