Tcheke payslip ou chak mwa, se li vrèman itil? Sa a se pa sèlman itil, men plis pase sa nesesè. Gen yon lis trè long nan gochèt souvan rankontre sou payslips. Erè li yo se malerezman pi komen pase ou ta ka imajine. Yon tyè nan anplwaye yo di ke yo remake yon enfidelite sou paylip yo pandan 12 dènye mwa yo. Sa a se sa ki soti nan yon Etid IFOP fèt nan 2015 sou sijè sa a. Se poutèt sa se yon bon chans ke ou pral afekte pa pwoblèm sa a. Ou gen twa zan pou reklame lajan ou. Nan sitiyasyon kote yon fay nan la ekri paylip ou te lakòz nan peman ki pa nan kantite lajan ou dwe ou.

Tcheke paylip ou kòmanse ak erè yo pi souvan

Men kèk erè ke ou gen anpil chans wè sou paylip ou. Chak erè li konstitye yon defisi. Yon pèt nan lajan ki ka konsiderab nan kèk ka. Si ansyènte ou a pa te pran an kont pou 10 zan. Mwen kite ou imajine kantite lajan ki pèdi. Pa mansyone lè a rive, kalkil la nan pansyon retrèt ou. Ki pral baze sou paylips anpenpan. Gen kèk konpayi ki pa menm respekte akò kolektif ki an fòs.

Kèk egzanp move kondwit

 • Nimewo lè siplemantè ki pa kòrèk
 • Kòrèk kalkil ki kantite jou konje
 • Surestimasyon kontribisyon total
 • Senyorite ou a pa pran an kont nan kalkil la nan salè ou
 • Bliye ranbouse rapò depans yo
 • Kolektif akò pa aplike
 • Absans pou konje maladi ki pa espesifye

Lis pwen yo dwe konsidere an patikilye

1)      Enfòmasyon jeneral

 • Non ak adrès patwon ou
 • NAF oswa kòd APE
 • Deziyasyon nan kò a ki kolekte kontribisyon sekirite sosyal soti nan patwon ou ak nimewo a anba ki peman li yo yo te fè
 • Aplikab akò kolektif oswa rapèl nan dispozisyon ki nan kòd la travay, konsènan dire a nan konje peye ak dire a nan peryòd yo avi nan evènman an nan mete fen nan kontra travay la.
 • Prezans nan vann san preskripsyon peye peye, RTT, konpansasyon rès lannwit ...
 • Anotasyon ankouraje w kenbe paylip ou endefiniman

2)      Eleman yo pou kalkile salè ou

 • Non ou ak pozisyon ou kenbe
 • Pozisyon ki rive nan yerachi a ak konsiderasyon klasifikasyon an konvansyonèl (M1, M2, OS5), ak mansyone nan koyefisyan an.
 • Senyorite ou
 • Kantite lajan salè brit ou an
 • Dat ak kantite èdtan ki travay salè sa a gen rapò
 • Dat peman salè
 • Distenksyon ant èdtan yo peye nan pousantaj la nòmal ak moun ki ogmante ak mansyone nan pousantaj la aplike pou chak gwoup (èdtan lannwit, lè siplemantè, Dimanch, jou konje piblik)
 • Kalite ak kantite lajan nan tout sipleman salè brit (Chache konnen ki sa egzakteman ou gen dwa a)
 • Kantite lajan pou alokasyon pou transpò
 • Kalite ak kantite lajan nan sipleman salè sijè a anplwaye ak kontribisyon patwon-an
 • Kalite ak kantite lajan pou kontribisyon sekirite sosyal
 • Kalite ak kantite lajan pou tout dediksyon te fè soti nan salè ou (fè atansyon an patikilye si ou se sou konje maladi oswa ou gen yon aksidan nan travay)
 • Dat nan jou konje ou yo ak kantite lajan pou konpansasyon ou pandan peryòd sa a
 • Kantite lajan ak pousantaj nan taks dediksyon an konsènan ou ak enfòmasyon sou kantite lajan an akòz anvan ak apre retrè a
 • Kantite lajan aktyèlman resevwa pa anplwaye a apre tout kalkil yo

Enfòmasyon ki dwe nan okenn ka parèt sou paylip ou

Li ilegal pou ou ba ou yon pay ki montre ou patisipe nan yon grèv. Nou pa ka refere a manda sendika ou swa. Ak plis ankò jeneralman nan nenpòt ki enfòmasyon ki vyole dwa moun ak libète moun oswa kolektif.