Yon espas pou konsèy ak resous dokimantè, Cité des Métiers du Val de Marne pote ansanm konsèy, fòmasyon ak travay pwofesyonèl nan yon sèl kote yo ofri tout odyans, kèlkeswa laj, estati a ak nivo kalifikasyon, yon premye nivo enfòmasyon ak sèvis . Objektif: enfòme ak kontribye nan bati pou chak kandida yon pwojè ki itil pou devlopman nan lavi pwofesyonèl li. Twa kesyon pou Julien Pontes, Direktè Cité des métiers du Val de Marne

Konkrètman, ki aksyon ou pwopoze an patenarya avèk IFOCOP? Ak pou ki rezilta?

La Cité des Métiers se yon Gwoup Enterè Piblik (GIP) ki ofri enfòmasyon ouvè, gratis, anonim san yon randevou. Moun vin jwenn nou pou benefisye konsèy itil ak enfòmasyon pratik ki ann amoni ak pwojè pwofesyonèl yo. Kòm sa yo, nou akeyi moun nan re-formation oswa kap chèche fòmasyon espesifik ki pral pèmèt yo jwenn chemen an nan travay oswa jwenn aksè nan yon nouvo pwofesyon. Mèsi a gwo rezo patnè nou an *, piblik ak prive, ak èd konseye kalifye nou yo, nou kapab reponn a tout demann ak gid.