Fòmasyon prim OpenClassrooms konplètman gratis

Kit ou te deside ale endependan a tan pasyèl oswa aplentan, nou vle ede w nan vwayaj sa a ki chanje lavi.

Travay endepandan ofri yon vi enkwayab (ak libète). Sepandan, travay endepandan se pa yon estati legal. Ou bezwen yon baz legal pou kolekte lajan nan men kliyan ak fè travay.

An Frans, ou dwe anrejistre kòm travayè endepandan epi deklare revni ou touche bay otorite fiskal yo. Estati legal konpayi ou a satisfè obligasyon sa yo!

Mikwo-antrepriz, EIRL, Rejim reyèl, EURL, SASU... Li ka difisil pou navige nan mitan opsyon yo. Men, pa panike.

Nan kou sa a, ou pral aprann sou diferan sitiyasyon travayè endepandan yo ak fason yo afekte revni, taks ak nenpòt benefis. Ou pral aprann tou kijan pou pwoteje tèt ou kont risk ki genyen nan kòmanse yon biznis ak kijan pou itilize sistèm nan jere oswa devlope biznis ou dapre objektif ou.

Nan fen kou sa a, ou pral pare pou kòmanse pwòp biznis ou! Ou ka chwazi fòm legal ki pi byen adapte ak aktivite pwòp tèt ou ak sitiyasyon pèsonèl ou (taks, revni espere, pwoteksyon byen).

Kontinye li atik la sou sit orijinal la →

READ  Aprann sou kalkil pewòl ak kijan pou kontwole yo