Pran vaksen nan travay la ap vin posib, nan sèten kondisyon. Soti nan Jedi, 25 fevriye, moun ki gen laj 50 a 64 ak ko-morbidite yo pral kapab gen vaksen an AstraZeneca administre pa doktè patisipe yo, men tou pa doktè okipasyonèl yo. Direksyon Jeneral Travay la pibliye yon pwotokòl vaksinasyon sou 16 fevriye.

Ki moun ki ka pran vaksen an?

Okòmansman, sèlman anplwaye ki gen laj 50 a 64 ki gen komorbidite (maladi kadyovaskilè, dyabèt enstab, tansyon wo, obezite, maladi respiratwa kwonik, elatriye) yo pral kapab pran vaksen an.

Vaksinasyon ki baze sou volontè

Vaksinasyon an ap baze sou travay volontè doktè ak anplwaye okipasyonèl yo. Li dwe ofri bay anplwaye yo, "Ki moun ki dwe fè yon chwa eksplisit yo dwe pran vaksen an pa doktè a okipasyonèl, nan mezi moun sa yo ka chwazi tou yo dwe pran vaksen an pa doktè patisipe yo", presize pwotokòl la.

Tankou pratik jeneral, doktè volontè okipasyonèl yo te envite, depi 12 fevriye, pou yo vin pi pre