Objektif MOOC a se bay elèv k ap aprann yo nosyon sou pwen sa yo:

  • Yon apèsi sou richès ak divèsite nan eritaj kiltirèl ak natirèl, byen mèb ak immatériel nan Afrik.
  • Defi yo nan rekonesans li yo, konstitisyon ak definisyon nan kontèks la post-kolonyal.
  • Idantifikasyon prensipal aktè ki aji jodi a nan domèn eritaj.
  • Kote eritaj Afriken an nan kontèks globalizasyon an.
  • Konesans nan mwayen yo nan konsèvasyon ak devlopman nan eritaj Afriken, an relasyon ak kominote lokal yo.
  • Idantifikasyon, konesans, ak analiz tou de defi ak bon pratik atravè yon varyete etid ka ki baze sou egzanp Afriken nan jesyon eritaj.

Deskripsyon

Kou sa a se rezilta yon kolaborasyon entènasyonal ant inivèsite ki vle ofri fòmasyon sou entènèt sou defi yo ak kandida nan eritaj natirèl ak kiltirèl Afriken: University Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Frans), University Sorbonne Nouvelle (Frans), Inivèsite Gaston Berger (Senegal). ).

Lafrik, bèso limanite, gen anpil pwopriyete eritaj ki temwaye istwa li, richès natirèl li yo, sivilizasyon li yo, folklò li yo ak fason li yo viv. Sepandan, li fè fas ak kondisyon ekonomik, sosyete ak politik patikilyèman konplèks. Aktyèl ak defi ki pi iminan li fè fas yo se tou de antwojèn (pwoblèm konsèvasyon ak jesyon akòz mank de fon oswa resous imen; konfli ame, teworis, braconaj, ibanizasyon san kontwòl...) oswa natirèl. Sepandan, se pa tout eritaj Afriken ki an danje oswa ki nan yon eta dezagreman: plizyè byen tanjib oswa immatériel, natirèl oswa kiltirèl yo konsève ak amelyore nan yon fason egzanplè. Bon pratik ak pwojè yo montre ke difikilte objektif yo ka simonte.