Fòmasyon prim Openclassrooms totalman gratis

Èske w enterese nan moun, jwi travay avèk yo, jwi koute bezwen yo, èske w enterese nan rekritman ak fòmasyon? Yon karyè nan resous imen ka egzakteman sa w ap chèche.

Nan kou sa a, w ap aprann kijan pou w fè pati ekip ki aplike estrateji HR konpayi an. Ou pral dekouvri fonksyon HR, evolisyon li, wòl li nan sosyete a ak enpak dijitalizasyon sou jesyon HR.

W ap chèche konnen kisa travay nan HR ye epi si li bon pou ou. Jwenn konesans ak prepare pou yon karyè posib nan HR.

Kontinye fòmasyon sou sit orijinal la→