Egzanp lèt demisyon pou depa nan fòmasyon-PLUMBIER

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

Mwen fè w konnen desizyon mwen pou m demisyone nan pozisyon mwen antanke plonbye nan konpayi w la, ki valab depi [dat depa].

Mwen te trè kontan travay pou konpayi ou a pou tan pase a [tan travay la] kote mwen te aprann anpil bagay sou enstale ak repare plonbri, osi byen ke antretyen sistèm plonbri. Sepandan, dènyèman mwen te pran desizyon pou m pran fòmasyon pou m spesyalize.

Pandan fòmasyon sa a, mwen pral akeri konpetans kle ki pral pèmèt mwen amelyore pèfòmans mwen kòm yon plonbye epi yo dwe pi efikas nan travay mwen.

Mwen konsyan de enpòtans kontinwite aktivite konpayi an, e mwen pran angajman pou m respekte avi m nan [dire avi a, pa egzanp: 1 mwa]. Pandan peryòd sa a, mwen pare pou m antrene yon ranplasman pou pwojè aktyèl yo ka fini ak kliyan yo satisfè.

Tanpri aksepte, Madanm, Mesye, ekspresyon sa a nan bonjou mwen.

 

[Komino], 29 janvye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje “Modèl-lèt-demisyon-pou-depa-nan-formasyon-PLOMBIER.docx”

Model-resignation-letter-for-departure-in-training-PLOMBIER.docx – Telechaje 6616 fwa – 16,13 KB

 

Modèl Lèt Demisyon pou Opòtinite Karyè Peye Pi wo-PLOMBERY

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Chè [non manadjè],

Mwen ta renmen enfòme w ke mwen demisyone nan pozisyon mwen kòm plonbye nan [non konpayi] apati de [dat depa], mwen bay [kantite semèn oswa mwa] avi.

Mwen vle di ou mèsi pou opòtinite ou te ban mwen pandan ane mwen ak konpayi an. Sepandan, mwen te resevwa yon òf travay ki pi byen matche ak atant salè mwen ak objektif karyè mwen.

Mwen ta renmen tou fè remake ke mwen anpil apresye opòtinite pou devlope ladrès plonbri mwen pandan y ap travay pou konpayi ou. Konpetans mwen akeri yo, espesyalman nan dyagnostik pwoblèm plonbri konplèks ak repare sistèm kanalizasyon defo, pral trè itil pou mwen nan pwochen pwojè pwofesyonèl mwen yo.

Mwen dispoze ede ak transmisyon travay mwen anvan depa mwen, epi mwen rete ouvè a nenpòt kesyon ki gen rapò ak depa mwen si sa nesesè.

Tanpri aksepte, chè [non manadjè], ekspresyon sa ki pi bon pou mwen.

 

  [Komino], 29 janvye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje "Demisyon-lèt-modèl-pou-opòtinite-karyè-peye-pi wo-PLUMBIER.docx"

Egzanp-lèt-demisyon-pou-pi byen-peye-opòtinite-karyè-PLOMBIER.docx – Telechaje 6769 fwa – 16,09 KB

 

Egzanp lèt demisyon pou rezon fanmi oswa medikal - PLUMBER

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Tit: Demisyon pou rezon sante oswa fanmi

Chè [non manadjè],

M ap ekri w pou m fè w konnen desizyon m pou m demisyone nan pozisyon mwen antanke plonbye ak [non konpayi], ki valab [dat depa], sou avi mwen nan [kantite semèn oswa mwa].

Malerezman, mwen fè fas ak pwoblèm sante/fanmi ki mande atansyon a plen tan mwen. Byenke mwen regrèt mwen te oblije kite pozisyon mwen, mwen konvenki ke sa a se desizyon ki pi responsab e ki pi apwopriye pou mwen ak fanmi mwen.

Mwen vle di ou mèsi pou opòtinite ou te ban mwen pandan ane mwen ak konpayi an. Espesyalman lè li rive rezoud pwoblèm plonbri konplèks ak travay ak kliyan.

Anvan depa mwen, mwen pare pou ede asire kontinwite nan pèfòmans misyon mwen yo, epi mwen disponib pou diskite sou nenpòt kesyon konsènan depa mwen.

Tanpri aksepte, chè [non manadjè], ekspresyon sa ki pi bon pou mwen.

 [Komino], 29 janvye 2023

                                     [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje “Modèl-lèt-demisyon-pou-fanmi-oswa-rezon-medikal-PLOMBIER.docx”

Modèl-lèt-demisyon-pou-fanmi-oswa-rezon-medikal-PLOMBIER.docx – Telechaje 6714 fwa – 16,18 KB

 

Enpòtans pou ekri yon lèt demisyon kòrèk pou kenbe bon relasyon pwofesyonèl

Lè ou deside kite espas travay ou, li enpòtan pou kite yon bon enpresyon sou patwon ou ak kòlèg ou yo. Pou fè sa, li enpòtan pou ekri yon lèt demisyon kòrèk. Nan seksyon sa a, nou pral eksplore enpòtans pou ekri yon lèt demisyon. kòrèk pou kenbe bon relasyon travay.

Respè pou patwon ou

Lè ou bay patwon ou lèt demisyon ou, ou menm montre respè. Vreman vre, ekri yon bon lèt demisyon montre ke ou apresye opòtinite pwofesyonèl yo ak eksperyans ou te genyen nan konpayi an. Kòmanse nan fason sa a kite yon enpresyon pozitif ak pwofesyonèl sou patwon ou, ki ka benefisye ou nan lavni.

Kenbe bon relasyon travay

Ekri yon bon lèt demisyon ka ede tou kenbe bon relasyon travay ak ansyen kòlèg ou yo ak anplwayè. Li enpòtan pou kite konpayi an nan yon fason pwofesyonèl pou pa kite yon enpresyon negatif. Lè w ekri yon lèt demisyon apwopriye, ou ka eksprime rekonesans ou pou opòtinite ou te genyen nan konpayi an ak angajman w pou fasilite yon tranzisyon lis pou ranplasman w la. Sa ka ede kenbe relasyon pozitif ak ansyen konpayi ou.