Ekri yon atik syantifik se pa entwisyon epi règ yo pou piblikasyon yo souvan implicite. Sepandan, se konsa rechèch bati, nan yon kolektif konesans pataje ki toujou ap pwolonje gras ak piblikasyon.  Kèlkeswa disiplin li, pibliye se esansyèl pou yon syantifik jodi a. Pou fè travay yon moun vizib epi gaye nouvo konesans sou yon bò, oswa yon lòt bò pou garanti patènite yon rezilta, pou jwenn finansman pou rechèch yon moun, oswa pou devlope kapasite pou yon moun travay epi evolye pandan tout karyè li.

Se poutèt sa MOOC "Ekri epi pibliye yon atik syantifik" dechifre etap pa etap règ yo nan ekri ak diferan etap yo nan piblikasyon nan jounal entènasyonal yo. pou etidyan doktora ak jèn chèchè yo. Premye MOOC nan seri "Ladrès kwa-disiplinè nan pwofesyon rechèch", te pote pa Enstiti Rechèch pou Devlopman ak ki te dirije pa chèchè ak pwofesè-chèchè soti nan Rezo Ekselans nan Syans Jeni nan Francophonie a, li Sa a ba yo kle yo rankontre. egzijans piblikatè syantifik yo.