Dyslexia afekte plizyè milye etidyan nan inivèsite franse. Andikap sa a gen rapò ak fasilite ak kapasite moun yo pou li ak ekri, kidonk konstitye yon obstak - men pa ditou yon limit - nan kapasite yo pou yo aprann nan yon sitiyasyon. Pwofesè edikasyon siperyè a ka fasilman patisipe nan sipò dislexic, a kondisyon pou li konnen pi byen nati andikap sa a ak divès mwayen pou sipòte maladi sa a.

Nan kou nou an "Elèv disleksik nan sal konferans mwen an: Konprann ak ede", nou vle familyarize w ak disleksi, jesyon mediko-sosyal li yo ak efè maladi sa a ka genyen sou lavi inivèsite a.

Nou pral gade nan pwosesis kognitif yo jwe nan disleksi ak enpak li sou travay akademik ak aprantisaj. Nou pral dekri diferan terapi lapawòl ak tès evalyasyon nero-sikolojik ki pèmèt klinisyen an fè yon dyagnostik ak karakterize pwofil chak moun; etap sa a esansyèl pou elèv la ka pi byen konprann dezòd li epi mete an plas sa ki nesesè pou pwòp siksè li. Nou pral pataje avèk ou etid sou adilt ki gen disleksi, e pi espesyalman sou elèv ki gen disleksi. Apre yon diskisyon ak pwofesyonèl sipò nan sèvis inivèsite yo pou dekri èd ki disponib pou ou menm ak etidyan ou yo, n ap ofri ou kèk kle pou adapte ansèyman ou a ak andikap envizib sa a.

 

Kontinye li atik la sou sit orijinal la →

READ  Basics yo nan analiz biznis