Enpòtans enfliyans nan lavi chak jou nou

Nan lavi chak jou nou, kit nan travay oswa lakay nou, nou toujou ap fè fas ak sitiyasyon kote nou dwe enfliyanse lòt moun. Kit se konvenk yon kòlèg pou adopte yon nouvo lide, konvenk yon zanmi pou l vin jwenn nou pou yon pwomnad, oswa ankouraje pitit nou yo fè devwa yo, atizay pou enfliyanse se yon konpetans esansyèl ke nou itilize chak jou.

fòmasyon "Enfliyanse lòt moun" disponib sou LinkedIn Learning, ofri yon apwòch valide syantifikman pou amelyore kapasite w pou enfliyanse lòt moun. Ki te dirije pa ekspè nan sijè John Ullmen, fòmasyon sa a 18 èdtan ak XNUMX minit ofri ou ak XNUMX fason yo amelyore konvenk ou nan tout sikonstans.

Enfliyans se pa sèlman sou pouvwa oswa manipilasyon. Li se sou konprann bezwen ak motivasyon lòt moun, epi kominike efektivman pou kreye konsansis oswa chanjman. Se yon konpetans ki ka sèvi pou byen, pou kreye relasyon pozitif, pou ankouraje lide inovatè, ak amelyore kalite lavi nou ak lavi lòt moun.

Lè w pran fòmasyon sa a, w ap aprann idantifye faktè kle ki enfliyanse konpòtman moun, konprann dinamik pouvwa ak enfliyans, epi sèvi ak teknik efikas pou konvenk lòt moun. Kit ou se yon lidè kap motive ekip ou a, yon pwofesyonèl kap avanse karyè ou, oswa tou senpleman yon moun kap amelyore relasyon entèpèsonèl yo, fòmasyon sa a gen anpil bagay pou l ofri.

Kle yo nan enfliyans efikas

Enfliyanse lòt moun se pa yon travay fasil. Sa mande yon konpreyansyon pwofon nan dinamik imen, kominikasyon efikas ak yon apwòch etik. Fòmasyon "Enfliyanse lòt moun" on LinkedIn Learning ba ou zouti ak teknik pou w vin yon enfliyanse efikas.

Premyèman, pou enfliyanse yon fason efikas, li esansyèl pou konprann motivasyon lòt moun. Ki sa ki pouse yo aji? Ki bezwen yo ak vle yo? Lè w konprann faktè sa yo, ou ka adapte mesaj ou a pou rezone avèk yo.

Dezyèmman, kominikasyon se kle pou enfliyanse. Li pa sèlman sou sa ou di, men ki jan ou di li. Fòmasyon an ap anseye w kouman pou w kominike lide w aklè ak konvenkan, pandan w ap respekte pèspektiv lòt moun.

Twazyèmman, enfliyans yo dwe egzèse etikman. Li pa sou manipile lòt moun nan avantaj ou, men sou bati konsansis ak pwomosyon byen komen an. Fòmasyon an mete aksan sou enpòtans etik nan enfliyanse, epi li ofri ou konsèy pou enfliyanse nan yon fason respè ak responsab.

Devlope pouvwa enfliyans ou

Enfliyanse se yon konpetans ki ka devlope ak rafine sou tan. Kit ou se yon lidè kap motive ekip ou a, yon pwofesyonèl kap avanse karyè ou, oswa tou senpleman yon moun kap amelyore relasyon entèpèsonèl yo, devlope pouvwa enfliyans ou ka gen yon enpak enpòtan sou lavi ou.

fòmasyon "Enfliyanse lòt moun" sou LinkedIn Learning se yon bon pwen depa pou devlope konpetans sa a. Li ofri w zouti ak teknik ki baze sou syans pou amelyore kapasite w pou enfliyanse lòt moun. Men, vwayaj la pa fini la.

Enfliyanse se yon konpetans ki devlope ak pratik. Chak entèraksyon se yon opòtinite pou aprann ak grandi. Chak konvèsasyon se yon chans pratike sa ou te aprann epi wè ki jan li ka transfòme relasyon ou ak lavi ou.

Se konsa, pran kontwòl enfliyans ou. Envesti tan ak efò nan devlope konpetans esansyèl sa a. Sèvi ak zouti ak resous ki disponib yo, tankou fòmasyon Influencing Others (2016), pou ede w nan vwayaj ou. Epi gade ki jan enfliyans efikas ka transfòme lavi ou.