Objektif kou sa a se prezante sa sikoloji ye, ki sektè prensipal li yo, ak divès kalite plòg posib.
Anpil elèv enskri pou yon lisans nan sikoloji ki gen yon lide vag, restriksyon, menm erè sou ki sikoloji nan inivèsite a: ki kontni yo anseye? Eske se vre ke gen matematik? Ki travay apre fòmasyon an? Yo ka pafwa sezi pou dekouvri, depi premye leson yo, ke li pa vrèman koresponn ak sa yo te imajine.

Se poutèt sa objektif prensipal nou an se prezante an tèm jeneral ki sa sikoloji ak pwofesyon sikològ yo ye, osi byen ke lòt plòg posib. Se poutèt sa, kou sa a ka wè kòm yon entwodiksyon jeneral nan sikoloji, yon BECA ki pa konplè sou objè, metòd ak domèn aplikasyon. Objektif li se amelyore difizyon enfòmasyon yo bay piblik la an jeneral, bay pi bon konsèy pou elèv yo nan domèn sa a, epi finalman reyalize pi bon siksè.