MOOC sa a te fèt an 2018 nan platfòm Etik rechèch laInivèsite Lyon.

Depi me 2015, tout doktora dwe resevwa fòmasyon nan entegrite syantifik ak etik rechèch. MOOC la ofri nan University of Lyon, konsantre souetik rechèch, se vize prensipalman pou etidyan doktora, men konsène tout chèchè ak sitwayen ki vle reflechi sou transfòmasyon yo ak enplikasyon kontanporen nan rechèch, ak nouvo pwoblèm etik yo soulve.

MOOC sa a konplemantè ak youn sou entegrite syantifik nan Inivèsite Bòdo yo ofri sou FUN-MOOC depi Novanm 2018.

Syans konstitye yon valè santral nan sosyete demokratik nou yo, ki ankouraje dezi pou konesans nan mond lan ak nan moun. Men, nouvo pèfòmans technoscientific yo ak akselerasyon inovasyon yo pafwa pè. Anplis de sa, echèl la nan resous yo mobilize, yon rejim nan konpetisyon entènasyonal ak konfli enterè ant byen prive ak byen komen an tou bay monte nan yon kriz nan konfyans.

Ki jan nou ka pran responsablite nou kòm sitwayen ak chèchè nan yon nivo pèsonèl, kolektif ak enstitisyonèl?