Nan diferan playlists ke li prezante sou YouTube. Toujou selon menm modèl la. Yon ti videyo entwodiksyon pou fòmasyon konplè yo ofri w. Li swiv pa plizyè pasaj long ki itil nan tèt yo. Men, si ou deside ale pi lwen. Pa bliye ke Alphorm se yon sant aprantisaj a distans ki pèmèt finansman atravè CPF. Sa vle di ke ou ka gen aksè a tout katalòg yo gratis pou yon ane, pami lòt bagay.

Pandan fòmasyon PowerPoint 2016 sa a, ou pral aprann kijan pou aplike efè animasyon, mete objè, imaj ak eleman miltimedya pou amelyore prezantasyon ou yo ak kijan pou itilize mòd diaporama. Epitou w ap aprann kijan pou mete tab Excel, graf ak Smart Arts. Fòmasyon PowerPoint 2016 sa a fèt ak egzèsis pratik pou valide operasyon konesans yo aprann pandan videyo leson patikilye yo. Dosye koreksyon yo ka telechaje nan resous ki tache ak fòmasyon an.