Nan divès kalite playlists li prezante sou YouTube. Toujou selon menm modèl la. Yon videyo entwodiksyon kout nan yon fòmasyon konplè yo ofri ou. Li swiv pa plizyè pasaj long itil nan tèt yo. Men, si ou deside ale pi lwen. Sonje ke Alphorm se yon sant aprantisaj distans ki pèmèt finansman atravè CPF. Sa vle di, ou ka gen aksè a tout katalòg yo pou gratis pou yon ane nan mitan lòt moun.

Pandan fòmasyon PowerPoint 2016 sa a, ou pral aprann kijan pou aplike efè animasyon, insert objè, imaj ak eleman miltimedya pou amelyore prezantasyon ou epi itilize mòd dyaporama a. Epitou ou pral aprann ki jan insert tab Excel, tablo ak Smart Arts. Fòmasyon PowerPoint 2016 sa a konsiste de egzèsis pratik pou valide nan yon fason operasyonèl konesans yo te aprann pandan videyo leson patikilye yo. Dosye koreksyon yo ka telechaje nan resous ki atache ak fòmasyon an.


 

READ  Kesyon estratejik: konprann ak deside nan yon mond k ap chanje