MOOC sa a fèt pou elèv ki fini etid segondè yo (retorisyen, tèminal, elatriye) ak prepare antre yo nan yon sik edikasyon siperyè, nan lekòl segondè oswa nan inivèsite. Mèsi a zouti sa a, ou pral kapab ranpli nenpòt ki twou vid ki genyen, anvan ou kòmanse pwochen sik etid la. An patikilye, si w ap prepare pou yon egzamen antre nan etid nan medsin ak dantis, oswa nenpòt lòt tès admisyon, w ap kapab dekouvri resous ki nesesè yo ede w fè nan mekanik. MOOC sa a ka itil tou si w enskri nan premye ane edikasyon siperyè epi w gen difikilte pou w etidye kou fizik la. Mèsi a eksperyans nou nan sipèvize elèv nan inivèsite ak nan aktivite preparasyon, difikilte yo komen nan elèv yo abitye pou nou. Nou bati MOOC sa a kòmsadwa, an patikilye nan konfwonte elèv la ak reprezantasyon li yo ak lide prejije.