Konprann enpòtans ekip nan jesyon pwojè

Nan mond lan dinamik ak toujou ap chanje nan jesyon pwojè, yon ekip fò ak byen antrene pi esansyèl pase tout tan. Ekip pwojè yo pa sèlman yon gwoup moun k ap travay ansanm, yo se motè ki pouse pwojè a fini ak siksè.

Fòmasyon "Fondasyon Jesyon Pwojè: Ekip" sou LinkedIn Learning, ki te dirije pa ekspè nan jesyon pwojè Bob McGannon, mete aksan sou enpòtans ki genyen nan ekip nan jesyon pwojè. Li ofri bonjan konsèy sou fason pou w konprann pèp ou a, bati yon ekip solid, fòme travay la, ak maksimize siksè.

Fòmasyon an mete aksan sou enpòtans negosyasyon pou jwenn resous ak apresyasyon pou chak pwofil pwofesyonèl. Li tou mete aksan sou enpòtans pou rezoud konfli ak exploiter entèlijans emosyonèl pou devlope yon stil jesyon plis pèsonèl.

Ladrès sa yo pi enpòtan pase tout tan. Avèk ogmantasyon nan travay aleka ak divèsite k ap grandi nan ekip pwojè, konpreyansyon ak jere ekip yo se yon konpetans esansyèl pou nenpòt ki manadjè pwojè.

Bati yon ekip solid pou jesyon pwojè siksè

Yon fwa yo byen konprann enpòtans ekip yo nan jesyon pwojè, pwochen etap la se fòme yon ekip solid. Etap sa a enpòtan anpil paske yon ekip ki byen antrene se kle pou konplete avèk siksè yon pwojè. Nan fòmasyon "The Foundations of Project Management: Teams", Bob McGannon mete aksan sou enpòtans negosyasyon pou jwenn resous ki nesesè yo. Li mete aksan sou ke chak pwofil pwofesyonèl yo dwe apresye ak pran swen.

Bati yon ekip solid kòmanse ak chwazi manm ekip yo. Li enpòtan pou chwazi moun ki gen ladrès ak eksperyans ki nesesè pou pwojè a. Anplis de sa, li esansyèl pou pran an kont dinamik ekip la. Yon ekip ta dwe fèt ak moun ki ka travay ansanm efektivman ak annamoni.

Yon fwa ekip la fòme, li enpòtan pou kenbe yo motive ak angaje. Sa a ka reyalize nan etabli kominikasyon ouvè ak onèt, rekonèt ak rekonpanse efò, epi bay opòtinite pou devlopman pwofesyonèl. Anplis de sa, rezoud konfli yo efektivman enpòtan anpil pou kenbe yon atmosfè travay pozitif.

Finalman, fòmasyon an mete aksan sou enpòtans entèlijans emosyonèl nan jere yon ekip. Entèlijans emosyonèl pèmèt manadjè pwojè yo konprann ak jere pwòp emosyon yo ak sa yo ki nan ekip yo. Sa ka ede kreye yon anviwonman travay ki pi pozitif ak pwodiktif.

Enpòtans jesyon ekip pou siksè pwojè a

Jere ekip se pi plis pase jis sipèvize travay ak verifye fini yo. Li enplike tou asire ke chak manm nan ekip la santi yo valè ak konprann. Sa a ka reyalize lè w etabli kominikasyon ouvè, ankouraje kolaborasyon ak rekonèt kontribisyon endividyèl yo.

Anplis de sa, jere ekip yo enplike tou jere konfli ki ka rive. Konfli, si yo pa jere byen, ka domaje dinamik ekip yo ak anpeche pwogrè pwojè. Sepandan, si yo jere efektivman, yo ka mennen nan solisyon inovatè ak amelyore jwenti ekip.

An konklizyon, jesyon ekip se yon aspè enpòtan nan jesyon pwojè. Lè w byen jere ekip ou a, rezoud konfli yo yon fason konstriktif, ak envesti nan fòmasyon ekip, ou ka ogmante chans pwojè ou a gen siksè.

←←←Premium Linkedin aprann fòmasyon gratis pou moman sa a →→→

Pandan ke ogmante konpetans mou ou enpòtan, kenbe vi prive ou pa ta dwe souzèstime. Dekouvri estrateji pou sa nan atik sa a sou "Google aktivite mwen an".