Ekri ak voye imèl pwofesyonèl ak Gmail

Voye imèl pwofesyonèl ak klè esansyèl pou kominikasyon efikas. Men kèk konsèy pou ekri ak voye imèl ak Gmail tankou yon ekspè:

Pare w pou w ekri imel ou

  1. Louvri bwat resepsyon Gmail ou a epi klike sou bouton "Nouvo mesaj" ki sitiye nan kwen anwo gòch la.
  2. Yon nouvo fenèt imel konpoze ap louvri. Antre adrès imel moun k ap resevwa a nan jaden "Pou". Ou ka ajoute plizyè benefisyè lè w separe yo ak vigil.
  3. Pou voye yon kopi imel la bay lòt moun, klike sou "Cc" epi ajoute adrès imel yo. Pou voye yon kopi avèg, klike sou "Bcc" epi ajoute adrès imel moun k ap resevwa kache yo.

Ekri yon imèl klè ak pwofesyonèl

  1. Chwazi yon liy sijè kout ak enfòmatif pou imel ou. Li dwe bay yon lide presi sou kontni mesaj ou a.
  2. Sèvi ak yon ton pwofesyonèl ak koutwa nan imel ou. Adapte style ou a entèrlokuteur ou epi evite abrevyasyon oswa lang enfòmèl.
  3. Estrikti imel ou a ak paragraf kout, briz. Sèvi ak lis bal oswa nimewote pou prezante pwen enpòtan yo.
  4. Ou dwe klè ak kout nan mesaj ou a. Evite repetisyon epi rete konsantre sou sijè prensipal la nan imèl la.

Revize epi voye imel ou

  1. Korije imel ou a pou òtograf, gramè, ak ponktiyasyon. Sèvi ak zouti oto-koreksyon si sa nesesè.
  2. Asire w ou tache tout dokiman ki nesesè yo lè w klike sou ikòn klip papye ki anba fenèt konpozisyon an.
  3. Klike sou bouton "Voye" pou voye imel ou a.

Lè w aplike konsèy sa yo, ou pral kapab ekri epi voye imèl efikas ak Gmail, amelyore kalite kominikasyon ou.