Konnen kijan pou jere pwojè pwofesyonèl ou avèk siksè esansyèl pou reyisi nan karyè ou. A la mòd konpayi yo mande anplwaye yo ak compétences de jesyon pwojè, e sa a kapab yon defi pou moun ki pa gen eksperyans oswa konesans ki nesesè yo. Erezman, gen zouti ak metodoloji ki ka ede w reyisi nan pwojè w ak reyalize objektif ou yo. Nan atik sa a, nou pral gade kèk estrateji ki ka ede w jere plan biznis ou avèk siksè.

Mete objektif

Anvan ou kòmanse pwojè pwofesyonèl ou, ou dwe byen defini objektif ou genyen. Ou bezwen fikse objektif kout ak long tèm epi asire w ke yo ka reyalize ak mezirab. Sa a pral ba ou yon wè klè sou sa w ap eseye akonpli epi ede w rete sou track.

Plan ak bidjè

Yon fwa ou te defini objektif ou yo, ou bezwen planifye ak bidjè pou pwojè ou a. Sa vle di devlope yon plan travay detaye ak jalons ak delè, epi asiyen resous ak finans ki nesesè pou reyalize objektif ou yo. Ou pral bezwen tou detèmine moun ki gen enterè yo epi defini wòl yo nan pwojè a.

Track ak dokimante

Jere yon pwojè biznis siksè mande pou kontwole ak dokimante pwogrè. Ou ta dwe defini mezi pou kontwole ak evalye pwogrè ak dokimante pwogrè ak nenpòt difikilte rankontre. Ou ta dwe tou kominike regilyèman ak tout moun ki gen enterè nan pwojè a pou asire ke tout moun konprann epi patisipe nan aplikasyon li.

READ  Kouman travay efektivman nan espas ouvri?

Konklizyon:

Jere yon pwojè biznis avèk siksè se yon defi, men li ka fè lè w defini klèman objektif ou, planifikasyon ak bidjè, ak siveyans ak dokimante pwogrè. Lè w swiv etap sa yo, w ap kapab jere pwojè w avèk siksè epi w ap reyisi nan karyè w.