Jere yon pwojè pwofesyonèl ka rekonpanse, men tou, trè difisil ak estrès. Pwojè ka pwolonje sou plizyè mwa epi enplike plizyè santèn moun. Pou reyisi nan pwojè pwofesyonèl ou, ou dwe gen bon planifikasyon, objektif klè ak yon plan jesyon pwojè. Nan atik sa a, nou pral eksplore kijan pou jere pwojè pwofesyonèl ou avèk siksè.

Planifikasyon

Planifikasyon se poto a nan jesyon pwojè siksè. Ou dwe defini klèman objektif, livrezon ak dat limit yo. Ou ta dwe pran tan tou pou defini ak dokimante travay ak responsablite chak manm ekip la. Finalman, ou dwe defini metòd ak zouti ke w ap itilize pou reyalize pwojè w la.

Kominikasyon

Kominikasyon esansyèl pou siksè yon pwojè. Ou dwe asire ke tout manm ekip yo enfòme epi konprann objektif yo ak atant nan pwojè a. Ou bezwen tou asire w ke chak manm ekip koute youn ak lòt e ke nenpòt pwoblèm yo adrese ak rezoud byen vit.

Jesyon risk

Ou bezwen evalye ak jere risk ki asosye ak pwojè w la. Sa a ka gen ladan rechèch sou pi bon pratik ak zouti jesyon risk, osi byen ke bati yon ekip jesyon risk devwe. Ou bezwen tou asire ke ekip ou a kapab reponn byen vit ak efektivman nan pwoblèm ki rive.

konklizyon

Jere yon pwojè biznis siksè mande pou bon planifikasyon, objektif klè ak yon plan jesyon pwojè. Kominikasyon ak jesyon risk yo esansyèl tou pou siksè yon pwojè. Lè w swiv konsèy sa yo, ou asire w ke ou reyisi nan pwojè pwofesyonèl ou.