Nan fen kou sa a, ou pral kapab:

  • Adopte bon konpòtman nan yon sitiyasyon ensètitid
  • Pran avantaj de paradoks
  • Sipòte transfòmasyon efektivman

Deskripsyon

MOOC sa a se yon bousòl ki pral gide w pou w konprann transfòmasyon travay ak jesyon pandemi an te lakòz. Li pral pèmèt ou gen tout byen yo pou reyisi nan mond apre Covid la.

Li diskite konpòtman pou adopte pa sitiyasyon ensètitid, ki jan yo pran avantaj de paradoks ak kijan pou sipòte akselerasyon transfòmasyon yo. W ap jwenn la yon apèsi sou bon pratik jesyon atravè ilistrasyon ak pwen apwofondi.