Kou sa a fèt pou moun ki, pou yon rezon oswa yon lòt, oblije etidye lakay yo, poukont yo, san pwofesè. Premyèman, nou pral aprann fikse objektif aprantisaj reyalis. Lè sa a, nou pral aprann planifye travay nou yo ak lis metòd ki pi efikas pou aprann pou kont li. Lè sa a, nou pral rafrechi konesans nou nan pran nòt, memorizasyon, travay an gwoup, mock egzamen ak kilti. Gen 11 sesyon kout ak senp. Pran nòt...

Kontinye li atik la sou sit orijinal la →