Demisyon yon boulanje pou depa nan fòmasyon: ki jan yo kite ak lapè konplè nan tèt ou

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

Mwen enfòme w ke mwen demisyone nan pozisyon mwen nan boulanjri ou a, ki valab apati (dat depa).

Vreman vre, mwen deside swiv yon kou fòmasyon pou amelyore konpetans mwen ak konesans mwen nan domèn jesyon. Fòmasyon sa a reprezante yon opòtinite inik pou mwen devlope pwofesyonèl epi amelyore konpetans mwen nan jesyon biznis.

Mwen ta renmen remèsye ou pou ane sa yo pase nan konpayi ou ak pou eksperyans pwofesyonèl ke mwen te kapab akeri. Mwen te aprann anpil bagay sou fason pou m fè diferan kalite pen ak patisri, sou fason pou m jere envantè, sou fason pou m fè fas ak kliyan, ak sou fason pou m travay nan yon ekip.

Mwen konnen ke depa mwen an ka lakòz deranjman, se poutèt sa mwen vle travay avèk ou pou yon depa òganize, nan fòmasyon yon ranplasman ak nan asire yon transmisyon nan travay mwen yo.

Tanpri aksepte, Madam, Mèt, pi bon respè mwen yo.

 

 

[Komino], 28 fevriye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

 

Download “Modèl-lèt-demisyon-pou-depa-nan-formation-Boulanger-patissier.docx”

Modèl-lèt-demisyon-pou-depa-nan-formation-Boulanger-patissier.docx – Telechaje 5922 fwa – 16,63 KB

 

 

 

Demisyon yon chef patisri pou pi bon salè: echantiyon lèt pou swiv

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

Mwen fè w konnen desizyon m pou m demisyone nan pozisyon m nan boulanje w la. Desizyon sa a se motive pa yon opòtinite pwofesyonèl ki te ofri m 'ak ki pral pèmèt mwen amelyore kondisyon salè mwen an.

Mwen vle di ou mèsi pou ane yo pase avèk ou. Mwen te gen opòtinite travay sou diferan kalite pasta, pwodwi boulanjri ak jere rezèv la nan matyè premyè. Mwen te kapab pratike konpetans jesyon ekip mwen an nan kolabore ak chèf patisri parèy mwen yo.

Pou depa mwen an fèt nan pi bon kondisyon yo, mwen pare pou òganize li yon fason pou minimize enpak pou ekip la an plas.

Avèk sa a nan tèt ou, mwen pare pou respekte avi legal ak kontra yo, osi byen ke kondisyon depa yo prevwa nan règleman entèn konpayi an.

Tanpri aksepte, Madanm, Mesye, nan ekspresyon mwen pi bon konsyans.

 

 [Komino], 29 janvye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

 

Download “Modèl-lèt-demisyon-pou-opòtinite-karyè-pi-peye-Boulanger-patissier.docx”

Modèl-lèt-demisyon-pou-opòtinite-karyè-pi-peye-Boulanger-patissier.docx – Telechaje 5865 fwa – 16,49 KB

 

Demisyon yon boulanje pou rezon fanmi: modèl lèt pou voye

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

Jodi a map voye lèt demisyon mwen an pou rezon familyal.

Vreman vre, apre yon chanjman nan sitiyasyon fanmi an, mwen oblije kite travay mwen kòm boulanje. Mwen te pase yon bon moman travay avèk ou e mwen fyè dèske mwen te kapab patisipe nan kreyasyon pwodwi bon gou ou yo.

Mwen ta renmen remèsye ou pou konfyans ou te mete nan mwen pandan ane sa yo. Mwen te aprann anpil bagay bò kote w epi mwen te akeri bonjan eksperyans ke mwen pral sèvi ak nan pwochen aktivite pwofesyonèl mwen.

Mwen vle asire w tou ke mwen pral konplete peryòd avi kontra mwen an epi mwen pare pou ede w jwenn yon ranplasman pou pozisyon mwen an.

Mwen rete a dispozisyon ou pou nenpòt kesyon oswa demann enfòmasyon.

Tanpri aksepte, Madanm, Mesye, ekspresyon sa a nan bonjou mwen.

 

  [Komino], 29 janvye 2023

  [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

 

Download “Modèl-lèt-demisyon-pou-rezon-fanmi-Boulanger-patissier.docx”

Modèl-lèt-demisyon-pou-rezon-fanmi-Boulanger-patissier.docx – Telechaje 5687 fwa – 16,68 KB

 

Poukisa li enpòtan pou pran swen lèt demisyon ou pou kòmanse sou yon bon pye

Lè ou pran desizyon an kite travay ou, li esansyèl pou asire ke ou kite yon enpresyon pozitif sou patwon ou. Depa ou dwe fèt transparans ak nan yon fason pwofesyonèl. Youn nan etap kle yo pou reyalize sa a se ekri yon lèt demisyon ekri ak anpil atansyon. Lèt sa a se yon opòtinite pou w eksprime rezon ou pou w kite, pou w remèsye patwon w pou opòtinite yo ba w yo epi pou w klarifye dat depa w la. Li ka ede w tou kenbe yon bon relasyon ak anplwayè w epi jwenn bon referans alavni.

Ki jan yo ekri yon lèt demisyon pwofesyonèl ak politès

Ekri yon lèt demisyon pwofesyonèl ak politès ka sanble redoutable. Sepandan, si ou swiv kèk etap senp, ou ka ekri yon lèt klè, kout ki demontre pwofesyonalis ou. Premyèman, kòmanse ak yon bonjou fòmèl. Nan kò lèt la, eksplike klèman ke w ap demisyone nan pozisyon ou, bay dat ou kite ou ak rezon ou pou kite, si ou vle. Fini lèt ou a ak yon di ou mèsi, mete aksan sou aspè pozitif nan eksperyans travay ou epi ofri èd ou nan atenuasyon tranzisyon an. Finalman, pa bliye korije lèt ou a ak anpil atansyon anvan ou voye l.

Li enpòtan sonje ke lèt demisyon ou ka gen yon enpak siyifikatif sou karyè ou nan lavni. Non sèlman li pèmèt ou kite travay ou sou yon bon pye, men li kapab tou enfliyanse fason ansyen kòlèg ou yo ak anplwayè yo ap sonje ou. Pa pran tan pou ekri yon lèt demisyon pwofesyonèl ak politès, ou ka fasilite tranzisyon an epi kenbe bon relasyon travay pou lavni.