Demisyon pou kite pou fòmasyon: modèl demisyon lèt pou yon moun kap bay swen

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

Mwen soumèt demisyon mwen nan pozisyon mwen kòm yon asistan enfimyè. Vreman vre, mwen te fèk aksepte swiv yon kou fòmasyon ki pral pèmèt mwen akeri nouvo konpetans nan domèn pwofesyonèl mwen an.

Mwen vle remèsye ou pou opòtinite ou te ban mwen pou travay nan klinik la. Gras a eksperyans pwofesyonèl sa a, mwen te kapab akeri yon konesans apwofondi nan swen sante epi tou devlope konpetans mwen nan relasyon pasyan-foisè. Mwen rekonesan tou pou relasyon travay pozitif mwen devlope ak kòlèg mwen yo ak sipèvizè yo.

Mwen konnen ke depa mwen pou fòmasyon ka mennen nan yon kantite travay adisyonèl pou kòlèg mwen yo, men rete asire ke mwen angaje nan asire yon transfè efikas.

Mèsi ankò pou opòtinite ou ban mwen an e mwen rete disponib pou nenpòt kesyon konsènan transfè fonksyon mwen yo.

Tanpri aksepte, Madam, Mèt, pi bon respè mwen yo.

 

[Komino], 28 fevriye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

 

Telechaje "Model-of-resignation-let-for-departure-in-training-caregiver.docx"

Model-de-letter-de-resignation-pour-depart-en-training-aide-soignante.docx – Telechaje 634 fwa – 16,59 KB

 

Demisyon pou yon pozisyon ki pi byen peye: echantiyon lèt demisyon pou yon moun kap bay swen

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

Mwen fè w konnen desizyon mwen pou m demisyone nan pozisyon mwen kòm asistan enfimyè nan klinik la. Vreman vre, mwen te resevwa yon òf travay pou yon pozisyon ki pral pèmèt mwen benefisye de yon salè ki pi atiran.

Mwen ta renmen remèsye ou pou konfyans ou te mete nan mwen pandan ane sa yo te pase nan etablisman an. Mwen te gen chans aprann ak devlope anpil konpetans nan ekip ou a e mwen apresye anpil opòtinite pou m travay ak pwofesyonèl konpetan ak devwe sa yo.

Mwen ta renmen mete aksan sou enpòtans eksperyans akeri pandan ane sa yo nan ekip medikal la. Vreman vre, mwen te kapab mete konpetans mwen ak konesans mwen an pratik nan yon varyete sitiyasyon, ki te pèmèt mwen devlope gwo adaptabilite ak ekspètiz solid nan swen pasyan yo.

Mwen pral fè tout sa m kapab pou asire yon depa òdone lè m pase baton an bay kòlèg mwen yo anvan depa mwen.

Tanpri aksepte, Madanm, Mesye, ekspresyon sa a nan bonjou mwen.

 

 [Komino], 29 janvye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje "Model-of-resignation-let-for-career-opportunity-better-payed-nursing-assistant.docx"

Sample-letter-of-resignation-for-career-opportunity-better-paid-nursing-aide.docx – Telechaje 694 fwa – 16,59 KB

 

Demisyon pou rezon sante: echantiyon lèt demisyon pou yon asistan enfimyè

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

Mwen prezante w demisyon mwen nan pozisyon mwen kòm asistan enfimyè nan klinik la pou rezon sante ki anpeche m kontinye aktivite pwofesyonèl mwen nan pi bon kondisyon yo.

Mwen fyè dèske m te travay nan yon estrikti ki dinamik ak inovatè tankou pa w la. Mwen te gen eksperyans enpòtan nan travay ak pasyan yo ak kolabore ak tout pwofesyonèl sante.

Mwen konvenki ke konpetans mwen akeri nan klinik la pral itil mwen nan pwochen karyè pwofesyonèl mwen. Mwen konvenki tou ke kalite swen ou bay pasyan ou yo ap rete yon referans pou mwen.

Mwen vle asire ke depa mwen an fèt nan pi bon kondisyon posib, epi mwen pare pou travay ansanm pou fasilite tranzisyon an. Mwen vle asire w tou ke mwen pral fè tout sa m kapab pou asire kontinite swen pou pasyan yo konfye m yo.

Tanpri aksepte, Madanm, Mesye, ekspresyon sa a nan bonjou mwen.

 

  [Komino], 29 janvye 2023

[Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

 

Telechaje "Model-of-resignation-let-for-medical-reasons_caregiver.docx"

Model-of-let-of-resignation-for-medical-reasons_aid-soignante.docx – Telechaje 674 fwa – 16,70 KB

 

Poukisa ekri yon lèt demisyon pwofesyonèl?

 

Lè w deside kite travay ou, li enpòtan pou w ekri yon lèt demisyon pwofesyonèl. Sa a pèmèt kominike byen klè ak efikas ak patwon li, eksplike rezon ki fè yo depa li epi asire yon tranzisyon lis pou kòlèg li yo ak konpayi an.

Premye a tout, yon lèt demisyon pwofesyonèl pèmèteksprime mèsi li bay patwon li pou opòtinite yo te ofri a, ansanm ak konpetans ak eksperyans akeri nan konpayi an. Sa montre ke ou kite konpayi an nan bon kondisyon e ke ou vle kenbe bon relasyon ak ansyen kòlèg ou yo.

Lè sa a, lèt demisyon pwofesyonèl la fè li posib eksplike rezon ki fè yo depa li nan yon fason klè ak pwofesyonèl. Si w ap kite pou rezon pèsonèl oswa pou aksepte yon òf travay ki pi enteresan, li enpòtan pou w kominike anplwayè w sa a yon fason transparan. Sa a klarifye sitiyasyon an epi evite nenpòt malantandi.

Finalman, lèt demisyon pwofesyonèl la ede asire yon tranzisyon lis pou kòlèg li yo ak konpayi an. Nan espesifye dat depa a epi nan ofri pou ede ak fòmasyon siksesè a, yon moun montre ke youn pran an konsiderasyon bezwen yo nan konpayi an e ke youn vle fasilite tranzisyon an.

 

Ki jan yo ekri yon lèt demisyon pwofesyonèl?

 

Ekri yon lèt demisyon pwofesyonèl ta dwe pwòp ak respè. Men kèk konsèy pou ekri yon lèt demisyon pwofesyonèl efikas:

  1. Kòmanse ak yon fraz politès, ki espesifye non anplwayè a oswa manadjè resous imen an.
  2. Eksprime apresyasyon anplwayè a pou opòtinite yo te bay la ak pou konpetans yo ak eksperyans akeri nan konpayi an.
  3. Eksplike rezon ki fè yo kite nan yon fason klè ak pwofesyonèl. Li enpòtan pou transparan epi pa kite plas pou anbigwite.
  4. Espesifye dat depa a epi ofri asistans pou fasilite tranzisyon an pou kòlèg li yo ak konpayi an.
  5. Konkli lèt la ak yon fraz politès, ankò remèsye patwon an pou opòtinite yo te ofri a.

An konklizyon, ekri yon lèt demisyon pwofesyonèl se yon eleman esansyèl nan kenbe bon relasyon ak ansyen anplwayè w la. Sa a ede klarifye sitiyasyon an, eksprime mèsi ak fasilite tranzisyon an pou kòlèg li yo ak konpayi an. Se poutèt sa li enpòtan pou w pran tan pou w ekri yon lèt ki gen anpil atansyon e ki gen respè pou w ka kite travay ou nan bon kondisyon.