MOOC Matematik sa a fèt pou sipòte w nan tranzisyon soti nan lekòl segondè pou ale nan edikasyon siperyè. Konpoze de 5 modil, preparasyon sa a nan matematik pèmèt ou konsolide konesans ou ak prepare w pou antre nan edikasyon siperyè. MOOC sa a se yon opòtinite tou pou evalye konesans ou nan fen lekòl segondè ak revize nosyon matematik yo ki pral esansyèl pou yon bon entegrasyon nan edikasyon siperyè. Finalman, ou pral pratike rezoud pwoblèm, ki pral yon aktivite trè enpòtan nan edikasyon siperyè. Yo pwopoze diferan metòd evalyasyon: MCQ, anpil egzèsis aplikasyon pou fòme w, ak pwoblèm pou rezoud, ki pral evalye pa patisipan yo.

Kontinye li atik la sou sit orijinal la →