Li se yon revolisyon ti ke yon ti kras plis pase 1,3 milyon pwofesyonèl liberal yo sou eksperyans. Lwa sou finansman Sekirite Sosyal pou 2021 bay pou etablisman yon konplo alokasyon pou chak jou yon sèl ak obligatwa nan evènman an nan konje maladi pou tout pwofesyonèl liberal ki afilye nan Fon Asirans Nasyonal la. Laj fin vye granmoun nan pwofesyon liberal (CNAVPL). Sistèm sa a pral antre nan fòs soti nan 1ye jiyè. Si yo te konnen prensip prensipal yo, modalite pratik yo te jis te revele.

Poukisa kreyasyon yon konplo alokasyon komen chak jou?

Jodi a, sistèm pwoteksyon sosyal la pou pwofesyonèl liberal an tèm de alokasyon pou chak jou se pa omojèn dapre pwofesyon yo. Nan dis pansyon yo ak lajan previdan yo regwoupe pwofesyon liberal yo (eksepte avoka yo), sèlman kat bay pou peman alokasyon chak jou nan ka konje maladi. Sa yo se sa yo ki nan doktè, oksilyè medikal, kontab, dantis ak fanmsaj. Men, konpansasyon pa kòmanse jiskaske 91yèm jou konje maladi! Pa fason pou konparezon, li se sèlman twa jou pou anplwaye nan sektè prive a oswa yon travayè endepandan. Rezilta, pandan y ap komèsan ak atizan benefisye de alokasyon pou chak jou nan evènman an nan konje maladi, maladi oswa