Nan fen kou sa a, ou pral kapab:

  • Aprann diskite ak estriktire yon diskou
  • Vin konsyan de enpòtans kominikasyon vèbal epi metrize li
  • Vin ekspresif, sitou lè w aprann byen sèvi ak vwa w ak silans
  • Pou depase ak aksepte tèt li gras a elokans

Deskripsyon

Être elokan ak yon diferans contrainte kominikasyon posib! Dekouvri elokans pa pwofesyonèl elokans, terapis lapawòl ak bege.

Objektif edikatif: Nou vle demontre ke tout moun kapab yon bon kominikatè si yo konnen eleman debaz yo nan kominikasyon, e ke pale an piblik pa depann sèlman de oral la, men tou sou non-vèbal la, ekspresyon ak sibstans. Elokans se aksesib a tout moun, si ou oze epi yo pare pou depase tèt ou, epi li pèmèt ou aprann eksprime tèt ou ak senserite ak otantisite, kèlkeswa diferans ou. Kou sa a ilistre pa temwayaj ansyen kandida yo nan konpetisyon bege elokans, konpetisyon kote teknik elokans melanje ak akseptasyon ak transandans pwòp tèt ou.

Apwòch pedagojik ki asosye: Aji ak aprann nan fè: nan bay teknik elokans ak kle nan pale; pa pote moun yo apwopriye ak adapte teknik sa yo nan espesifik yo ak diferans.

Konprann ke elokans vin nan pwòp li yo lè nou anbrase pwòp diferans pa nou.

Kontinye li atik la sou sit orijinal la →