Soti nan 1 septanm, la mete yon mask aswè obligatwa nan konpayi yo, nan espas fèmen ak pataje, si wi ou non sal reyinyon, espas ouvè, chanm chanje oswa koridò. Se sèlman biwo prive yo epanye pa mezi a, osi lontan ke gen yon sèl moun ki prezan.

Ki risk yon anplwaye ki pa mete mask?

Yon anplwaye ki refize soumèt ak obligasyon sa a ka penalize. "Si tout tan anplwaye a refize mete mask la, patwon an ap fè remak yo ba li, li ka ba li yon avètisman epi sa ka konsidere kòm yon fot.", te deklare Alain Griset, Minis delege an chaj nan ti ak mwayen antrepwiz (SMEs), nan mikwofòn la nan BFMTV. Sanksyon an ka menm ale osi lwen ke lekòl lage pi pou move kondwit grav, men se pa anvan "Sa te gen diskisyon ak patwon-an, petèt yon avètisman".

Eske patwon an ta dwe enfòme anplwaye yo?

Wi, patwon an dwe enfòme anplwaye yo sou nouvo obligasyon sa a nan siy oswa pa voye imèl pa egzanp. "Si yo bay enstriksyon an klèman men yo pa swiv li,