Ki jan yo reyisi nan fòmasyon pwofesyonèl ou: modèl lèt demisyon pou chwazi lòd: depa pou fòmasyon

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

Mwen vle enfòme w sou desizyon mwen pou m demisyone nan pozisyon mwen kòm chwazi lòd nan konpayi ou. Depa mwen an pral efektif nan [X semèn/mwa] dapre dispozisyon ki nan kontra travay mwen an.

Mwen te vle remèsye ou pou opòtinite ou te ban mwen pandan [X ane/mwa] sa yo te pase nan konpayi an. Mwen te akeri anpil ladrès ki gen anpil valè ak eksperyans nan domèn davwa lòd, ki gen ladan jesyon envantè ak kondwi charyo.

Sepandan, mwen te pran desizyon pou m kite travay mwen pou m pouswiv fòmasyon ki pral pèmèt mwen devlope nouvo ladrès ak grandi pwofesyonèl. Mwen konvenki ke fòmasyon sa a pral pèmèt mwen devlope konplètman nan karyè mwen.

Tanpri aksepte, Madam, Mèt, pi bon respè mwen yo.

 

 

[Komino], 28 fevriye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje "Model-of-let-of-resignation-for-departure-in-training-preparator-of-orders.docx"

Model-of-letter-of-resignation-for-departure-in-training-preparator-of-orders.docx – Telechaje 5095 fwa – 16,41 KB

 

 

Egzanp lèt demisyon pou depa nan yon nouvo travay: selektè lòd

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

M ap ekri w pou m enfòme w sou demisyon mwen nan pozisyon mwen kòm Seleksyonè Lòd nan [non konpayi an]. Dènye jou travay mwen an pral [dat depa].

Mwen vle remèsye ou pou opòtinite ou te ban mwen pandan tan mwen nan konpayi an. Konpetans mwen te genyen nan jere envantè, prepare lòd ak kowòdone ak lòt depatman yo te gen anpil valè nan karyè pwofesyonèl mwen.

Sepandan, apre yon bon konsiderasyon, mwen te pran desizyon pou m kite pou yon pozisyon ki pi wo peye ki pi byen matche ak objektif pwofesyonèl mwen ak aspirasyon karyè mwen. Mwen konvenki ke nouvo opòtinite sa a pral pèmèt mwen devlope konpetans mwen.

Mwen detèmine pou m fasilite otank posib entegrasyon moun ki pral pran plas mwen an. Mwen pare pou m fòme l pou l transmèt tout konesans mwen te genyen pandan tan m nan konpayi an.

Tanpri aksepte, mezanmi [Non anplwayè a], ekspresyon sa ki pi bon pou mwen.

 

 [Komino], 29 janvye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje "Resignation-lèt-template-for-higher-paying-career-opportunity-order-preparer.docx"

Sample-letter-of-resignation-for-high-paying-career-opportunity-order-preparer.docx – Telechaje 4963 fwa – 16,43 KB

 

Egzanp lèt demisyon pou rezon fanmi: seleksyonè

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

M ap ekri w pou m enfòme w sou desizyon mwen pou m demisyone nan pozisyon mwen kòm Seleksyonè Lòd nan [non konpayi an]. Desizyon sa a pa t fasil pou m pran, men dènyèman mwen te resevwa yon òf travay ki pi byen matche ak objektif karyè mwen.

Mwen vle di ou mèsi pou opòtinite ou ban mwen pou travay pou konpayi ou. Atravè eksperyans mwen isit la, mwen te genyen ladrès ki gen anpil valè nan davwa lòd ak jesyon envantè.

Mwen konprann enpak demisyon mwen an ka genyen sou konpayi an, e mwen pare pou m travay avèk ou pou asire yon tranzisyon ki san pwoblèm. Mwen disponib pou m antrene siksesè m nan epi pou m revize responsablite m anvan m ale.

Mèsi pou konpreyansyon w ak sipò w pandan tout tan mwen nan [company name]. Mwen fyè dèske m te fè pati konpayi sa a epi mwen swete w pi bon pou lavni.

Tanpri aksepte, Madanm, Mesye, ekspresyon sa a nan bonjou mwen.

 

  [Komino], 29 janvye 2023

   [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje "Modèl-lèt-demisyon-pou-fanmi-oswa-rezon-medikal-order-preparer.docx"

Sample-letter-of-resignation-for-family-or-medical-reasons-order-preparer.docx – Telechaje 5082 fwa – 16,71 KB

 

Poukisa li enpòtan pou pran swen lèt demisyon ou pou kòmanse sou yon bon pye

Lè ou pran desizyon pou kite travay ou, li esansyèl pou asire ke ou kite yon enpresyon pozitif bay patwon ou. Depa ou dwe fèt nan transparans total ak fason pwofesyonèl. Youn nan etap kle yo pou reyalize sa a se navèt yon lèt demisyon ak anpil atansyon ekri. Lèt sa a se yon opòtinite pou w eksprime rezon ou pou w kite, pou w remèsye patwon w pou opòtinite yo ba w yo epi pou w klarifye dat depa w la. Li ka ede w tou kenbe yon bon relasyon ak anplwayè w epi jwenn bon referans alavni.

Ki jan yo ekri yon lèt demisyon pwofesyonèl ak politès

Ekri yon lèt demisyon pwofesyonèl ak politès ka sanble redoutable. Sepandan, si ou swiv kèk etap senp, ou ka ekri yon lèt klè, kout ki demontre pwofesyonalis ou. Premyèman, kòmanse ak yon bonjou fòmèl. Nan kò lèt la, eksplike klèman ke w ap demisyone nan pozisyon ou, bay dat ou kite ou ak rezon ou pou kite, si ou vle. Fini lèt ou a ak yon di ou mèsi, mete aksan sou aspè pozitif nan eksperyans travay ou epi ofri èd ou nan atenuasyon tranzisyon an. Finalman, pa bliye korije lèt ou a ak anpil atansyon anvan ou voye l.

Li enpòtan sonje ke lèt demisyon ou ka gen yon enpak siyifikatif sou karyè ou nan lavni. Non sèlman li pèmèt ou kite travay ou sou yon bon pye, men li kapab tou enfliyanse fason ansyen kòlèg ou yo ak anplwayè yo ap sonje ou. Lè w pran tan pou fè yon lèt demisyon pwofesyonèl ak politès, ou ka fasilite tranzisyon an epi kenbe bon relasyon travay pou lavni.